ค้นหางานด่วน !

Site Engineer (Electrical / Mechanical)

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 5 มีนาคม 2562

วิศวกรประจำหน่วยงานก่อสร้าง (ไฟฟ้า / เครื่องกล)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  19,000 + เบี้ยเลี้ยง 3,000

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมการติดตั้งให้เป็นไปตามแผนงาน และมีคุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 • อ่านแบบ ถอดแบบ และเตรียมเอกสารขออนุมัติแบบ-วัสดุ
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการ Inspection & Test Commissioning
 • ตรวจสอบและควบคุมการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์
 • จัดทำแผนงานประจำวัน (Daily Report)
 • จัดทำแผนงานประจำสัปดาห์ (Weekly Report)
 • ร่วมวางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ วิศวกรรมเครื่องกล
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • หากมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) หรือสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ความเป็นมา THSD

 

สวัสดิการ

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- เงินรางวัลประจำปี

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันสุขภาพ (IPD)

- ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

- เงินช่วยเหลือ เช่น งานแต่งงาน งานศพ งานอุปสมบท ปฏิบัติธรรม

- ทุนการศึกษาบุตร

- ตรวจสุขภาพประจำปี

- งานปีใหม่ / งานกีฬาสี / ท่องเที่ยวประจำปี

- การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถ

- Sport Club

- เสื้อ Polo และ เสื้อ Jacket

- ค่าเดินทางกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่

- เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงานก่อสร้าง

- ที่พักเฉพาะพนักงานที่ทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง

- วันหยุดตามประเพณี

- วันลาพักผ่อน

- ทำงานประจำสำนักงาน : 5 วัน/สัปดาห์

- ทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง : 6 วัน/สัปดาห์

วิธีการสมัคร

ท่านสามารถสมัครงานผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

1. ส่งประวัติผ่าน Website รับสมัครงานต่าง ๆ เช่น  Jobthai, Jobbkk, Jobtopgun

2. ส่ง Resume ผ่าน Email : karnunthaporn@thsd.co.th, achariya@thsd.co.th

3. ส่ง Resume ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

    คุณคณัญทภร พรพิศ (ส่วนพัฒนาองค์กร ฝ่ายควบคุมงบประมาณและแผนงาน)

    อาคารบางนาทาวเวอร์ C  ชั้น 20  เลขที่ 40/14  หมู่ที่ 12

    ถ.บางนา-ตราด กม.6.5  ต.บางแก้ว  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540

4. สแกน QR Code เพื่อกรอกประวัติ และกด Submit เพื่อส่ง Resume

   THSD QR Code

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
40/14 หมู่ที่ 12 บางนาทาวเวอร์ ซี ชั้น 20 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางแก้ว เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
อีเมล์ : achariya@thsd.co.th โทร : 027519030-31 แฟ็กซ์ : 027519498-99 เว็บไซต์ : www.teohong.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีพระโขนง

แผนที่บริษัท

บริษัท ทีเอชเอส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8478869
Engine by shopup.com