ค้นหางานด่วน !

Secretary / Personal Assistant

ประเภทงาน : เลขานุการประกาศวันที่ : 27 มีนาคม 2562

รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
  - วิทยาศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15,000 - 30,000

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบงานในด้านต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 • รับผิดชอบในการส่งเวียนเอกสารประกอบการประชุมและระเบียบวาระการประชุม
 • รับผิดชอบในการจัดเตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
 • กำกับดูแลว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฏหมายอย่างครบถ้วน
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำและนำส่งข้อมูลประจำปี ต่อ กลต. และตลาดหลักทรัพย์
 • หน้าที่ในการปฏิบัติตามเกณฑ์และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงิน และจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอผู้บริหารเป็นประจำทุกเดือน
 • จัดทำเอกสารงบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องเป็นประจำไตรมาส และประจำปี
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

 

ทำงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ 

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เมืองทองธานี

                               355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120                                                               

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ : Tel. 02-503-4116 ext. 315 , 316 

              

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย-หญิง
 • จบปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์, บัญชี , การเงิน , บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีปฏิภาณไหวพริบและรับผิดชอบในหน้าที่ บุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office. Word, Power Point, Excel ได้อย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ในระดับดี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการบริษัท หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชี-การเงินหรือกฏหมายทางธุรกิจ 1 ปีขึ้นไป (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ยินดีรับพิจารณาเด็กจบใหม่

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

              

 

Scan Inter Public Company Limited

                     บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี โดยมีการผลิตและขนส่งก๊าซธรรมชาติ NGV ให้กับ ปตท.และก๊าซธรรมชาติอัดสู่โรงงานอุตสาหกรรม(iCNG) การรับเหมาก่อสร้างและการขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ประกอบธุรกิจยานยนต์ชั้นนำของประเทศไทย  ตลอดจนให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ทั้งยังประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานหมุนเวียน โดยเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมไปถึงความสำเร็จของถังคอมโพสิตบรรจุก๊าซธรรมชาติอัด โดยได้รับรางวัลรองอันดับ 1 นวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจในปี 2560 ทำให้มีบริษัทและคู่ค้าต่างชาติจากนานาประเทศให้ความสนใจในนวัตกรรมชิ้นนี้ ดังวิสัยทัศน์ของ SCN "ผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก"        

 

สวัสดิการบริษัท

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (2 - 6 เปอร์เซ็นต์)
 • ประกันกลุ่ม (ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันชีวิต)
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานและผลประกอบการ)
 • เครื่องแบบพนักงาน (3 ชุด/ปี)
 • เบี้ยเลี้ยงภายในและภายนอกประเทศ
 • เงินช่วยเหลือค่างานแต่งและอื่นๆ
 • กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี (วันปีใหม่, วันสงกรานต์และอื่นๆ)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม

วิธีการสมัคร

1.กรอกใบสมัครงาน ณ จุดที่ตั้งบูธของบริษัท

2.สแกน QR CODE ของบริษัท และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
355 ถนนบอนด์สตรีท แขวงบางพูด เขตปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
อีเมล์ : recruitment@scan-inter.com โทร : 025034116 แฟ็กซ์ : 025034149 เว็บไซต์ : www.scan-inter.com

แผนที่บริษัท

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 16813221
Engine by shopup.com