ค้นหางานด่วน !

Product Developer (นักพัฒนาผลิตภัณฑ์)

ประเภทงาน : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/วางแผนงานประกาศวันที่ : 8 มีนาคม 2562

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. งานด้านการจัดการตามกระบวนการการของการพัฒนาทางซอฟต์แวร์ (ปัจจุบันบริษัททำงานโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ISO29110)
2. งานด้านการออกแบบ พัฒนา และควบคุมคุณภาพในการผลิตโปรแกรมประยุกต์ (Application) ต่าง ๆ
3. งานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์และการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา แต่ต้องมีผลงานด้านการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น Java, JSP, PHP, ASP.NET with C# ฯลฯ และสามารถแสดงเพื่อประกอบการพิจารณาได้ อย่างน้อย 1 ผลงาน
2. มีบุคลิกภาพที่มีความน่าเชื่อถือ มีระเบียบวินัย และมีพลังของวิศวกรผู้สร้าง

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

-

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
99 ซ.พุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : hrm@emworkgroup.com โทร : 02-276-3699, 091-856-6884, 098-214-4842
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 16812984
Engine by shopup.com