ค้นหางานด่วน !

Database Administrator (ผู้ดูแลฐานข้อมูล)

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 8 มีนาคม 2562

ผู้ดูแลฐานข้อมูล

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ดูแลฐานข้อมูล SQL Server, MySQL, Oracle เป็นต้น
สามารถเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลตามที่ต้องการได้
สามารถปรับแต่งประสิทธิภาพของฐานข้อมูลได้
มีความสามารถในการจัดการระบบ, Web Server, ระบบปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่นมาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟแวร์ เป็นต้น
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีทักษะในการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคนิค หากมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาทางด้านซอฟต์แวร์และการบริหารโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความกระตืนรือร้น มีความคิดที่เป็นระบบ เรียนรู้เร็ว ชอบการทำงานเป็นทีม รวมถึงมีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีทักษะในการนำเสนองาน สามารถทำงานได้โดยอิสระ และสนุกที่จะทำงานในสภาวการณ์ของการแข่งขันโดยหวังให้บรรลุเป้าหมายเป็นสำคัญ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

-

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
99 ซ.พุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : hrm@emworkgroup.com โทร : 02-276-3699, 091-856-6884, 098-214-4842
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11775039
Engine by shopup.com