ค้นหางานด่วน !

Java programmer (นักเขียนโปรแกรมภาษา Java)

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 8 มีนาคม 2562

นักเขียนโปรแกรมภาษา Java

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

สามารถพัฒนาเว็บด้วยภาษา java
สามารถพัฒนาด้วย spring framework
มีความสามารถในด้าน html, javascript, css และใช้งาน jquery, angular, bootstrap ได้
สามารถพัฒนาเว็บไซต์ในลักษณะของ Single Page Application
มีความสามารถในการพัฒนาร่วมกับฐานข้อมูล Oracle และสามารถใช้งานได้
มีความสามารถในการพัฒนาร่วมกับ NoSql หรือ json
มีความสามารถในการใช้งาน tomcat / glassfish / weblogic
มีความสามารถในการติดตั้งระบบได้บน Windows , Linux และ Unix
มีความสามารถในการพัฒนา Webservice ที่เป็น SOAP และ RESTFul
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของบริษัท เช่น มาตรฐานทางวิศวกรรมซอฟแวร์ เป็นต้น
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี
2. สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. มีความกระตืนรือร้น มีความคิดที่เป็นระบบ เรียนรู้เร็ว ชอบการทำงานเป็นทีม และสนุกที่จะทำงานในสภาวการณ์ของการแข่งขันโดยหวังให้บรรลุเป้าหมายเป็นสำคัญ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

-

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
99 ซ.พุ่มอุไร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : hrm@emworkgroup.com โทร : 02-276-3699, 091-856-6884, 098-214-4842
บริษัท เอ็มเวิร์ค กรุ๊ป จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11689276
Engine by shopup.com