ค้นหางานด่วน !

ครูประจำหลักสูตร Intensive English Program

ประเภทงาน : งานการศึกษา/นักวิชาการ/อาจารย์ประกาศวันที่ : 11 มีนาคม 2562

ปฏิบัติหน้าที่การสอน ประจำหลักสูตร IEP โดยสอน 3 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  20,000-25,000

 • ตำแหน่ง

  มากกว่า 10 ขึ้นไป ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของบริษัทในจังหวัดต่างๆ 

สอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ประถม และ มัธยม (ตามความถนัด)

ดำเนินการสอน 3 วิชา ในรายวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาอังกฤษ 100%

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

มีความสามารถในการสอนและการถ่ายทอดความรู้อย่างชำนาญ

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมและทำงานภายในกำหนดเวลาได้

หมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด ได้ริเริ่มและจุดประกายแนวคิดการจัดทำหลักสูตร Intensive English Program (IEP) สำเร็จรูปตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 3 รายวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดในสามรายวิชา พร้อมหลักสูตร แผนการสอน หนังสือเรียน สื่อการสอน กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ข้อสอบ และแบบฝึกหัดเสริม รวมถึงครูผู้สอนคุณภาพสูงซึ่งทั้งหมดเน้นให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 ในขณะเดียวกันก็ตั้งอยู่ในบริบทของโรงเรียน นักเรียน และชุมชนที่มีความแตกต่างกันออกไป

เรามุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนานักเรียนของเราให้มีศักยภาพทางด้านภาษาและวิชาการให้สามารถแข่งขันกับผู้อื่นท่ามกลางสังคมยุคเปลี่ยนผ่านอย่างในยุคปัจจุบันได้

สวัสดิการสำหรับพนักงาน

1. เงินเดือน + เบี้ยขยัน 20,000 - 25,000 บาท

2. ค่าที่พักในต่างจังหวัด 

3. โบนัสประจำปี

4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน

5. ประกันสังคม

6. การอบรมและเทรนงาน

 

วิธีการสมัคร

ส่ง resume ของท่านมายัง makeawit@yahoo.com หรือติดต่อ คุณจูน 088-809-9900/ คุณมะปราง 086-809-9900

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด
บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด (สำนักงานใหญ่) 138/30-32 ซอยลาดพร้าว 41 แยก 6-9 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : makeawit@gmail.com โทร : 02-116-7778 แฟ็กซ์ : 02-116-7778 เว็บไซต์ : www.makeawit.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีลาดพร้าว
บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8532281
Engine by shopup.com