ค้นหางานด่วน !

พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงานบางปู)

ประเภทงาน : ช่างไฟฟ้า/อิเลกทรอนิกส์/ช่างแอร์ประกาศวันที่ : 19 กรกฎาคม 2562

ร่วมวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการบำรุงเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภค และเครื่องมือ / เครื่องจักรทดสอบ

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.
  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:
•ดูแลสถานที่
•ร่วมวางแผนกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนการบำรุงเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภค และเครื่องมือ / เครื่องจักรทดสอบ 
•ประสานงานผู้รับเหมาในการซ่อมแซม แก้ไขระบบสาธารณูปโภค
•ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เบื้องต้น เครื่องมือทดสอบ เครื่องจักร อุปกรณ์ในการทดสอบ
•อนุรักษ์พลังงานอาคารศูนย์ทดสอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ:
•วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล
•อายุ 21-30 ปี 
•มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

สถาบันยานยนต์ เป็นองค์กรอิสระซึ่งก่อตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชน เพื่อดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยานยนต์ให้สอดคล้องกับทิศทางของเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคต

          สถาบันยานยนต์ก่อตั้งมาแล้วกว่า 20 ปี โดยมีการพัฒนาคู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันสถาบันยานยนต์มีการให้บริการภายใต้พันธกิจต่าง ๆ ดังนี้

 • เป็นศูนย์ข้อมูลและความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์
 • ให้บริการงานด้านทดสอบมาตรฐาน การตรวจสอบรับรองและการพัฒนานวัตกรรม
 • พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
 • พัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการทำวิจัยและพัฒนา
 • ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งใน และต่างประเทศในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์

          ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ก้าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาค สถาบันยานยนต์กำลังมีการขยายงานในอีกหลายส่วน เพื่อรองรับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ ศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า และศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ฯลฯ เพื่อพัฒนาให้สถาบันยานยนต์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและทันต่อยุคสมัย

          สถาบันยานยนต์จึงต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและแรงขับเคลื่อนที่จะพัฒนาไปด้วยกันมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานกับองค์กร โดยสถาบันยานยนต์พร้อมแล้วที่จะรับความท้าทายใหม่ๆ รวมถึงเปิดรับความคิดเห็นที่หลากหลายจากบุคลากรในการพัฒนาองค์กรไปสู่อนาคต ทั้งนี้สถาบันยานยนต์พร้อมที่จะให้การสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาขีดความสามารถ โดยมีการส่งไปดูงานและอบรมทั้งในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะสายงานแก่บุคลากรในองค์กรอีกด้วย

สวัสดิการ :
• ประกันสังคม
• ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ
• ประกันสุขภาพคู่สมรส และบุตร
• กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
• ค่าทันตกรรม
• ตรวจสุขภาพประจำปี
• ค่าเรียนภาษา 
• สัมมนาประจำปี
• โบนัสประจำปี

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถติดต่อการสมัครงานได้ตามช่องทางดังนี้

สำนักงานบางปู
ที่อยู่ : 655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท กม.34 ตำบล บางปูใหม่่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 0-2324-0710-9 , โทรสาร 0-2323-9598

สำนักงานกล้วยน้ำไท
ที่อยู่ : ชั้น 3-4 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา (สพข.) ซ.ตรีมิตร กล้วยน้ำไท ถ.พระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2712-2414 , โทรสาร 027122415

หรือสามารถ Resume ได้ที่ e-mail : hr@thaiauto.or.th หรือ janjira@thaiauto.or.th

  

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
655 ซอย 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 2 แขวงบางปูใหม่ เขตเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : janjira@thaiauto.or.th โทร : 0-2324-0710-9 แฟ็กซ์ : 0-2323-9598 เว็บไซต์ : http://www.thaiauto.or.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอ่อนนุช, สถานีพระโขนง, สถานีเอกมัย, สถานีอโศก
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีคลองเตย

แผนที่บริษัท

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันยานยนต์
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8524177
Engine by shopup.com