ค้นหางานด่วน !

Senior Internal Control Supervisor

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 3 เมษายน 2562

วางแผนการและเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้าง

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- วางแผนการเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแต่ละกิจกรรม

- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีตาม Risk based audit

- วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของแต่ละกิจกรรม พร้อมพิจารณาและจัดลำดับความเสี่ยงได้

- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยระบุทั้งผลกระทบ ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง และสอบทานติดตามผลการแก้ไข ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ ตรวจสอบภายใน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์การทำงาน ในงานด้านการตรวจสอบภายใน อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

- มีภาวะผู้นำและทักษะในการบังคับบัญชา

- มีทักษะในการสื่อสาร นำเสนอและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการวางแผน การแก้ปัญหาและติดสินใจ

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ผู้นำด้านการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋อง ซึ่งประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศ พัทยาฟู้ดฯมีเครือข่ายใน ฝรั่งเศส จีน และมีฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม ผลิตภัณฑ์ของพัทยาฟู้ดฯประกอบไปด้วย ปลาทูน่าหลายรูปแบบ และอาหารทะเลชนิดต่างๆภายใต้ตราสินค้า “นอติลุส”และ “ ซีคราวน์ ” ซึ่งเป็นผู้นำในตลาดประเทศไทยอยู่ในปัจจุบัน

 

สวัสดิการของบริษัทฯ

- โบนัสประจำปี (สิ้นธันวาคม)
- เงินรางวัลพิเศษประจำปี (โบนัสเมษายน)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพ
- ประกันชีวิต
- ประกันอุบัติเหตุ
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินสงเคราะห์กรณีพนักงานเสียชีวิต
- เงินสงเคราะห์กรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
- เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
- กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เครื่องแบบพนักงานประจำปี
- สิทธิ์ลาพักร้อนเพิ่มตามอายุงานสูงสุด 12 วัน/ปี
- โรงอาหารราคาประหยัด
- หอพัก ( ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป )
** สวัสดิการต่างๆเป็นไปตามเงื่อนไข ประกาศ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ**

วิธีการสมัคร

- www.patayafood.com/career 
- ส่งใบสมัครทาง E-Mail anchulee@patayafood.com
- สมัครผ่านไลน์ LINE : PFGCAREER https://goo.gl/U3Yb6b

- ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่
- สมัครด้วยตนเอง

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด
1011 อาคารศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถ.พระรามที่ 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : anchulee@patayafood.com โทร : โทร.02-1194399 ต่อ 103 เว็บไซต์ : www.patayafood.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีช่องนนทรี
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

แผนที่บริษัท

กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11722842
Engine by shopup.com