ค้นหางานด่วน !

Project Coordinator

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดประกาศวันที่ : 4 กรกฎาคม 2562

ประสานงานภายนอกเเละภายใน

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์เเละความสามารถ

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ประสานงานระหว่างลูกค้า ทีมการตลาด ทีมเทคนิค เเละผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย  เพื่อให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน 

2. นำการประชุม เพื่ออัพเดทความคืบหน้าของบริษัททุกสัปดาห์ 

3. วางเเผนการทำงานในเเต่ละโปรเจค กำกับดูเเลสมาชิกในทีม วางตารางการเข้างานให้กับทีมเเละโค้ชวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานให้สำเร็จ

4. จัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ ฝ่ายเทคนิค เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ

5. มองหาวิธีการลดค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อคณภาพโครงการ 

6. ติดตาม ตรวจสอบ เเละจัดทำรายงานความคืบหน้าของโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเเผนงานที่วางไว้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

 1. Bachelor Degree
 2. Female or male
 3. Can to work under pressure and teamwork as well 
 4. Strong coordination skill , proactive , good relationship and good team player.               
 5. good in computer skills ( Microsoft office Program such as Word,Excel, Powerpoint , etc
 6. Love in service and good flair and good skill to solve problems  
 7. New graduates welcome

                             

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท โอเอสซี พัฒนา จำกัด
ชั้น 6 อาคารโอเอสซี เลขที่ 99 แขวงราชาเทวะ เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
อีเมล์ : oscolighting@gmail.com โทร : 02-1782222 เว็บไซต์ : www.oscolight.com
บริษัท โอเอสซี พัฒนา จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8483713
Engine by shopup.com