ค้นหางานด่วน !

Hardware Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2562

ออกแบบฮาร์ดแวร์ เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบสมองกลฝังตัว พร้อมทดสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - ครุศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  18,000 - 28,000

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1. ศึกษาและเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมกับงาน
2. พัฒนา Firmware บน Microcontroller
3. ออกแบบแผงวงจร
4. ประกอบแผงวงจรต้นแบบ
5. ซ่อมแผงวงจรที่มีปัญหาจากการใช้งาน
6. ซ่อมแผงวงจรที่มีปัญหาจากการผลิต
7. พัฒนา Software เบื้องต้นด้วย Visual Studio สำหรับทดสอบการทำงานของสินค้า
8. ดูแลและซ่อมบำรุงระบบที่กำลังใช้งาน
9. ประสานงานกับลูกค้าสำหรับงานที่กำลังใช้งาน
10. จัดทำเอกสารและอบรมลูกค้าสำหรับงานที่ต้องมีการอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หรือ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมโทรคมนาคม (ไฟฟ้าสื่อสาร), วิศวกรรมระบบวัดคุม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic) และเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
 3. สามารถวิเคราะห์ ดูแล ตรวจสอบ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายได้
 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน/เขียน/ฟัง)
 5. มีความรับผิดชอบสูง ขยันขันแข็ง สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาเร่งด่วนได้
 6. หญิง/ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 7. สามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

          บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (www.ThaiEasyElec.com) ดำเนินธุรกิจจัดหา ทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บอร์ดทดลอง ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งสินค้าประเภทโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ ที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม หลากหลายยี่ห้อทั้งไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ เราดำเนินธุรกิจด้วยระบบ E-Commerce ภายใต้แบรนด์เว็บไซด์ www.ThaiEasyElec.com 

             

     นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง วางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รับพัฒนางานทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์, ระบบสมองกลฝังตัว, เทคโนโลยี Internet of Thing, พัฒนาระบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม, รับงาน OEM/ODM ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งมอบลูกค้า เพื่อทดแทนการนำเข้า พร้อมรับผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบ One Stop Service 

 

 

สวัสดิการของบริษัท

ขั้นพื้นฐาน => ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมัครหรือไม่ก็ได้), Incentive
ส่วนเพิ่มเติม => ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, จัดเลี้ยงปีใหม่, สัมมนาบริษัทประจำปี

วิธีการสมัคร

ติดต่อสมัครงาน
- ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา / ผลงานต่างๆ / Resume
- ส่งรายละเอียดเข้ามาที่ Email : hr@thaieasyelec.com หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะนัดสัมภาษณ์ต่อไป

 

คุณสมบัติ พื้นฐานทั่วไป
1. บริษัทต้องการบุคลคลากรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รักความเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท
2. เน้นการทำงานเป็นทีม สามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้ดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจ ขยัน อดทน สู้งาน รับผิดชอบต่อหน้าที่
4. หากมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
66/3 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : santhut@thaieasyelec.com โทร : 02-9542408-9 แฟ็กซ์ : 02-9538443 เว็บไซต์ : www.thaieasyelec.com

แผนที่บริษัท

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11709074
Engine by shopup.com