ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่วิจัย

ประเภทงาน : เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกันประกาศวันที่ : 3 มกราคม 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

ร่วมกันศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้และนำเสนอเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางการตลาดและ กลยุทธ์องค์กร จัดเตรียมข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับองค์กร แนวโน้มเศรษฐกิจ และทิศทางธุรกิจสิ่งทอ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อกันและกัน เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการพัฒนากิจการตามทิศทางกลยุทธ์องค์กรของบริษัทฯ และเครือข่ายงานของบริษัทฯ

โดยมีหลักการร่วมการทำงานในบริบทโลกใหม่ของการพัฒนาของแผนก STRATEGIC PLANNING คือ

1) เรียนรู้ร่วมกัน
2) พัฒนาร่วมกัน
3) ปฏิบัติร่วมกัน
4) รับผลของงานร่วมกัน
5) มีความเฉพาะเจาะจงในฝ่ายงาน ขณะที่มีส่วนร่วมในทุกฝ่ายงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ปริญญาตรี-โท  บริหารธุรกิจ(การตลาด) , นิเทศศาสตร์(สื่อสารการตลาด(IMC))
2. มีประสบการณ์ 0-2 ปี  * ยินดีรับเด็กจบใหม่*
3. รู้จักติดตามเทรน ข้อมูลข่าวสาร และสามารถนำสิ่งที่เป็นที่นิยม มาปรับใช้กับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
4. มีทักษะด้านวิเคราะห์ การติดต่อประสานงาน และทักษะด้านการนำเสนอ
5. มีทัศนคติรักการเรียนรู้ และริเริ่มสร้างสรรค์ ในการพัฒนาองค์กร

6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (หากมีคะแนน Toeic ตั้งแต่ 600 คะแนน ขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำ เช่น ชุดชั้นใน "วาโก้", ชุดเด็ก, ชุดชั้นนอกสตรี มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้ามาร่วมงานกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- ปรับเงินประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตร
- รางวัลอายุงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 ซอยเจริญราษฎร์7 (ซอยพระราม 3 ที่ 23 ถนนพระราม 3) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : career@wacoal.co.th โทร : 086-319-0263, 02-289-3100-9 ต่อ 223 เว็บไซต์ : www.wacoal.co.th
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8757156
Engine by shopup.com