ค้นหางานด่วน !

Senior Software Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบประกาศวันที่ : 22 มีนาคม 2562

พัฒนาโปรแกรม หรือแอพพลิเคชั่น เพื่อทำงานร่วมกับอุปกรณ์หรือสินค้าของบริษัท

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  35,000 - 50,000

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ศึกษาและเลือกใช้ Platform ที่เหมาะสมกับงาน
2. พัฒนา Software ในส่วนของ Server และ Database
3. ดูแลและซ่อมบำรุงระบบที่กำลังใช้งาน
4. ประสานงานกับลูกค้าสำหรับงานที่กำลังใช้งาน
5. จัดทำเอกสารและอบรมลูกค้าสำหรับงานที่ต้องมีการอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรแกรม
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการพัฒนาโปรแกรมรวมทั้งโครงสร้างข้อมูล
 3. มีความรู้ความเข้าใจ ออกแบบ สร้าง และใช้งาน Relational Database และใช้คำสั่ง SQL ได้
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, TCP/IP, Internet, Mobile Data Network
 5. สามารถพัฒนาโปรแกรมบน Linux และ Windows ด้วยภาษา C/C++ หรือ Java หรือ .NET
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (อ่าน/เขียน/ฟัง)
 7. มีความรับผิดชอบสูง ขยันขันแข็ง สามารถทำงานเป็นทีมภายใต้แรงกดดันและระยะเวลาเร่งด่วนได้
 8. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร) / เพศหญิง
 9. สามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้
 10. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 11. มีความเป็นผู้นำ


หากมีคุณสมบัติเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมเป็นพิเศษ

 1. สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP, Python, Node.js หรือภาษาอื่นๆ
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Cloud, HTML5, MQTT และเทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บไซต์
 3. มีความรู้ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และระบบฝังตัว เขียนโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์
 4. สามารถพัฒนาโปรแกรมบน Android, iOS, Windows Phone

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

          บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (www.ThaiEasyElec.com) ดำเนินธุรกิจจัดหา ทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บอร์ดทดลอง ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งสินค้าประเภทโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ ที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม หลากหลายยี่ห้อทั้งไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ เราดำเนินธุรกิจด้วยระบบ E-Commerce ภายใต้แบรนด์เว็บไซด์ www.ThaiEasyElec.com 

             

     นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง วางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รับพัฒนางานทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์, ระบบสมองกลฝังตัว, เทคโนโลยี Internet of Thing, พัฒนาระบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม, รับงาน OEM/ODM ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งมอบลูกค้า เพื่อทดแทนการนำเข้า พร้อมรับผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบ One Stop Service 

 

 

สวัสดิการของบริษัท

ขั้นพื้นฐาน => ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมัครหรือไม่ก็ได้), Incentive
ส่วนเพิ่มเติม => ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, จัดเลี้ยงปีใหม่, สัมมนาบริษัทประจำปี

วิธีการสมัคร

ติดต่อสมัครงาน
- ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา / ผลงานต่างๆ / Resume
- ส่งรายละเอียดเข้ามาที่ Email : hr@thaieasyelec.com หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะนัดสัมภาษณ์ต่อไป

 

คุณสมบัติ พื้นฐานทั่วไป
1. บริษัทต้องการบุคลคลากรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รักความเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะเติบโตไปกับบริษัท
2. เน้นการทำงานเป็นทีม สามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้ดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจ ขยัน อดทน สู้งาน รับผิดชอบต่อหน้าที่
4. หากมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
66/3 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : santhut@thaieasyelec.com โทร : 02-9542408-9 แฟ็กซ์ : 02-9538443 เว็บไซต์ : www.thaieasyelec.com

แผนที่บริษัท

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8491285
Engine by shopup.com