ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล - Sales Support

ประเภทงาน : พัฒนาธุรกิจ/พัฒนาองค์กร ISO/วางแผนงานประกาศวันที่ : 25 มีนาคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

→    ประสานงานจัดทำรายงานเปรียบเทียบยอดขายรายวัน,รายเดือน,รายปี และเปรียบเทียบกับยอดขายย้อนหลังและเป้าหมายเพื่อเสนอผู้บริหาร

→    จัดทำฐานข้อมูลการจ่ายเงินจูงใจให้กับพนักงานและเอเย่นต์ของบริษัท

→    ติดตามตรวจสอบฐานข้อมูลในระบบต่างๆ(BMS, PAM, BSS, VSA, HAS, ฯลฯ) ของบริษัทฯ ให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานการบันทึกข้อมูล และประสานงานในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

→    ประสานงาน จัดทำรายงานการเสียภาษีเบียร์และสุราของบริษัท และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดให้กับผู้บริหาร

→    จัดทำรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลงานประจำปี

→    ประสาน ด้านข้อมูลกับหน่วยงานสาขา สำนักกลยุทธ์ เพื่อจัดทำรายงานให้ผู้บริหารนำวิเคราะห์

→    ศึกษา ประสาน จัดทำ พัฒนา Template การจัดเก็บฐานข้อมูลเข้าระบบBMS, PAM, BSS, VSA, HAS ฯลฯ

→    อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

‒     ปริญญาตรีด้านสถิติ  สถิติประยุกต์บัญชีการเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

‒     มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดทำข้อมูลและสถิติมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี

‒     มีความรู้ในด้านลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัท

‒     มีความรู้ในด้านการจัดทำรายงาน การจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ

‒     มีทักษะทางด้านการใช้MS Office

‒     มีทักษะในการสื่อสารประสานงานที่ดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตวิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย

ไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ

วิธีการสมัคร

ค้นหาตำแหน่งงานและทำการสมัครได้ที่ https://careers.thaibevgroup.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

Thai Beverage PLC.
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : tanwa.s@thaibev.com โทร : 02-785-5555 #11 เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีหมอชิต
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสวนจตุจักร

แผนที่บริษัท

Thai Beverage PLC.
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 17713117
Engine by shopup.com