ค้นหางานด่วน !

Supervisor ระบบความเย็น - สายการผลิตเบียร์

ประเภทงาน : วิศวกรประกาศวันที่ : 25 มีนาคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

→    มอบหมายงาน สั่งการและควบคุมดูแลการดำเนินงานการปฏิบัติงานระบบความเย็นให้ได้ตามเป้าหมาย

→    ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบความเย็นอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

→    ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้สนับสนุนงานกระบวนการผลิตโดยคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า ใช้ประโยชน์ได้จริง

→    วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบความเย็น

→    ประสานงานกับหน่วยงานภายใน ในการแจ้งแผนงานและความคืบหน้า เพื่อสนับสนุนประกอบการพิจารณาในกระบวนการผลิต  ได้ทันเหตุการณ์

→    ปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพและระบบต่างๆ ที่บริษัทจัดทำขึ้น

→    รับผิดชอบดูแลงานระบบ ISO

→    รับผิดชอบดูแลงานระบบ TPM

คุณสมบัติผู้สมัคร

‒     ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขา ไฟฟ้า, เครื่องกล, เคมี หรือเทียบเท่า

‒     มีประสบการณ์  0-3 ปี

‒     มีความรู้ทางเทคโนโลยีการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมีความรู้ด้านการควบคุมระบบความเย็น

‒     มีความรู้เรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับระบบความเย็น

‒     มีความรู้เกี่ยวกับ Process ระบบความเย็น และเครื่องจักรในระบบความเย็น

‒     มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานในอุสาหกรรมอาหาร เช่น ระบบ ISO ระบบ GMP และ NSF

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (" ไทยเบฟ ") ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในประเทศไทยมีโรงกลั่น 18 โรงและโรงเบียร์ 3 โรง และยังมีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สำคัญหลายตราสินค้าประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ภายใต้แบรนด์มากกว่า 100 แบรนด์ อีกทั้งยังมีการฐานการผลิตในสก๊อตช์แลนด์ ผลิต เหล้าม็อลต์สก๊อตวิสกี้ วอดก้า จิน และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX") ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นนำในประเทศไทยแต่ยังเป็นผู้ผลิตที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย

ไทยเบฟมีฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จากการจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐาน และกระบวนการบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ เราจึงภูมิใจที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟจำหน่ายใน 5 ทวีปและกว่า 90 ประเทศทั่วโลกโดยมีทีมขายตรงกว่า 1,100 ทีมทั่วประเทศไทย นอกจากนี้เรายังมีศูนย์กระจายสินค้าและเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศเพื่อทำให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะเข้าถึงผู้บริโภคของเราด้วยคุณภาพ

วิธีการสมัคร

ค้นหาตำแหน่งงานและทำการสมัครได้ที่ https://career.thaibevgroup.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

Thai Beverage PCL.
14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : tanwa.s@thaibev.com โทร : 02-785-5555 #11 เว็บไซต์ : https://careers.thaibevgroup.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีหมอชิต

แผนที่บริษัท

Thai Beverage PCL.
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 4070845
Engine by shopup.com