ค้นหางานด่วน !

งานการเงินและบัญชี (Finance & Accounting)

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 19 มิถุนายน 2562

 •  กรุงเทพมหานคร
 •  ไม่ระบุ อัตรา

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

โบนัสประจำปี

ค่ารักษาพยาบาล รวมค่าทันตกรรม

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม

สหกรณ์ออมทรัพย์

เครื่องแบบพนักงาน

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

เงินช่วยเหลืองานสมรสพนักงาน

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิธีการสมัคร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
อาคาร ดิ ออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ชั้น 10 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล์ : recruitment@cpn.co.th โทร : 02-667-5555 # 1704-1709 แฟ็กซ์ : - เว็บไซต์ : www.cpn.co.th
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11709356
Engine by shopup.com