ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 11 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 1. จัดทำแผน Internal Audit Program ประจำปี
 2. วางแผนการเข้าตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ และดำเนินการเข้าตรวจสอบภายในตามแผนงานที่วางไว้
 3. ตรวจ สอบ สอบทาน วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการควบคุมภายในและข้อสังเกตที่ตรวจพบ ทั้งทางด้านบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงานทุกระบบงาน (ทุกฝ่ายงาน)
 4. ให้ คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานต่างๆ ให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายต่างๆ อย่างรัดกุม และนำเสนอผลการประเมินต่อ Audit Committee
 5. จัดการประชุม และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่เสนอแนะ
 6. รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
 7. สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะบริหารความเสี่ยง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย / หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท สาขาบัญชี, ตรวจสอบภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบ Financial และ/หรือ Process ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
 4. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และมีมุมมองการตั้งคำถามในประเด็นที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในระบบงาน

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำ เช่น ชุดชั้นใน "วาโก้", ชุดเด็ก, ชุดชั้นนอกสตรี มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้ามาร่วมงานกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- ปรับเงินประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตร
- รางวัลอายุงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 ซอยเจริญราษฎร์7 (ซอยพระราม 3 ที่ 23 ถนนพระราม 3) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : career@wacoal.co.th โทร : 086-319-0263, 02-289-3100-9 ต่อ 223 เว็บไซต์ : www.wacoal.co.th
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11708948
Engine by shopup.com