ค้นหางานด่วน !

นักลงทุนสัมพันธ์

ประเภทงาน : เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกันประกาศวันที่ : 3 มกราคม 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- รับผิดชอบจัดเตรียมการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาประชุมใหญ่ประจำปีของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- คำนวณขนาดธุรกรรม
- จัดทำข้อมูล และเปิดเผยรายงานสารสนเทศตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดทำฐานข้อมูลเงินลงทุนของบริษัท
- รายงานผลการซื้อขาย และถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท
- รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตลอดจนเป็นตัวแทนประสานงานระหว่างบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

คุณสมบัติผู้สมัคร

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MS.Office
- มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

เป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปชั้นนำ เช่น ชุดชั้นใน "วาโก้", ชุดเด็ก, ชุดชั้นนอกสตรี มีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มุ่งมั่น รักความก้าวหน้ามาร่วมงานกับบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

 

สวัสดิการ

- โบนัสประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- ค่ารักษาพยาบาล
- เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
- ปรับเงินประจำปี
- ทุนการศึกษาบุตร
- รางวัลอายุงาน
- เครื่องแบบพนักงาน
- สวัสดิการอื่นๆ

 

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 ซอยเจริญราษฎร์7 (ซอยพระราม 3 ที่ 23 ถนนพระราม 3) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : career@wacoal.co.th โทร : 086-319-0263, 02-289-3100-9 ต่อ 223 เว็บไซต์ : www.wacoal.co.th
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11795871
Engine by shopup.com