ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่สรรหาคัดเลือกอาวุโส

ประเภทงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประกาศวันที่ : 14 มกราคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

• วางแผนและบริหารอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินงานของทุกฝ่ายงาน
• สรรหา่บุคลากรที่มีคุณภาพ มีเหมาะสมกับตำแหน่งงานและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
• วางแผนและจัดกิจกรรมสรรหาบุคลากร เช่น Job Fair, Career Road Show, บู๊ตรับสมัครงานนอกสถานที่
• พัฒนาช่องทางการสรรหาบุคลากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้นและสร้างช่องทางการสรรหาใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
• วิเคราะห์ระบบการทำงาน (Process Diagnosis) พัฒนาระบบงานสรรหาคัดเลือกให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน/บริหารงานสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

• ปริญญาตรี / โท MBA-HRM, Industrial Organization, Psychology, Political Science
• มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิง Design, Planning, Implement  ระบบงานในสายงานที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
ไฟแรง, คิดนอกกรอบ, มีมุมมองเชิงพัฒนา, เจรจา Win-Win, Service Mind
• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (English Proficiency)

วิธีการสมัคร

สมัครผ่านทาง www.job2news.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 132 ซอยเจริญราษฎร์7 (ซอยพระราม 3 ที่ 23 ถนนพระราม 3) แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : career@wacoal.co.th โทร : 086-319-0263, 02-289-3100-9 ต่อ 223 เว็บไซต์ : www.wacoal.co.th
บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 3720586
Engine by shopup.com