ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บัญชี (ปฏิบัติงานที่โรงงานสามารถวิศวกรรม รังสิต)

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 21 สิงหาคม 2562

งานบัญชีทั่วไป

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  N/A

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้, ทำเอกสารแจ้งหนี้ เคลียบิล ติดต่อรับเช็ค วางบิล เก็บเงินจากลูกค้า
- ทำเอกสารเจ้าหนี้, รับวางบิล, จ่ายชำระหนี้ตามดิว, ทำหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำเอกสารเปิดใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบวางบิล, ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53
- เปิดบิลและออกเอกสารต่างๆทางบัญชี
- รับผิดชอบงานอื่นๆทางด้านบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศ ชาย/หญิง

- อายุไม่เกิน 30 ปี

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี

- มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี

- สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน (จันทร์-เสาร์)

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงานผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 6028619
Engine by shopup.com