ค้นหางานด่วน !

ซุปเปอร์ไวเซอร์บัญชี

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 22 เมษายน 2562

ปริญญาตรี สาขาบัญชี

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  25000-30000

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 
 • จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชี, มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษีอากร, ปรับปรุงรายการบัญชี และ ปิดงบการเงินได้
 • จัดทำรายงานข้อมูลทางด้านลูกหนี้, เจ้าหนี้, การจ่ายเงินทั้งหมดเพื่อสนับสนุนการประชุมผู้บริหาร
 • ดูแลติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรมสรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ฯลฯ)
 • รับผิดชอบงานและปฏิบัติงานอื่นๆ ในระบบงานบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ
 
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี
 • มีความรู้ด้านบัญชีต้นทุน ปิดบัญชี ปิดงบการเงินได้

 

 • ภาษาอังกฤษ TOEIC 450 คะแนน ขึ้นไป (ถ้ามี)
 • มีความรู้ในการใช้งานระบบ ERP
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และ Microsoft Office ได้

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด

บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2524 โดยคุณสัจจา เจนธรรมนุกูล มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดและควบคุมเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในซอยวิภาวดีรังสิต 36 เขตจตุจักร โดยทุนจดทะเบียน 24.5 ล้านบาท มีพนักงานมากกว่า 150 คน มีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้วยประสบการณ์พร้อมให้บริการ ตั้งแต่งานออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบระบบตามมาตรฐานสากล ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งสินค้าและบริการอย่างครบวงจร บริหารโครงการให้ส่งมอบตรงเวลา ร่วมประสานกับลูกค้าตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนด ให้คำแนะนำ ปรึกษา ฝึกอบรม บริการดูแล ซ่อมบำรุงรักษาตามระยะเวลา ด้วยประสบการณ์และคุณภาพอันเป็นที่ยอมรับ ทั้งจากภายในและต่างประเทศ

 

วิสัยทัศน์

PICO เรามุ่งมั่นให้คุณได้รับประสบการณ์ล้ำเลิศ และเชื่อมั่นใน PICO’s Solutions

 

สวัสดิการ

- ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ (8.30 -17.30 น.)

- ประกันสุขภาพ (ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
- ประกันชีวิต ทุพพลภาพ อุบัติเหตุ
- เครื่องแต่งกายพนักงาน
- วันลาพักผ่อนประจำปี, ลาบวช, ลาแต่งงาน
- เงินช่วยงานศพ, เงินของขวัญคลอดบุตร
- ค่าโทรศัพท์ ตามตำแหน่ง
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้
- กิจกรรมพนักงาน เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์, การจัดกิจกรรมนอกสถานที่
- เบี้ยเลี้ยง
- วันหยุดตามประเพณี 14 วัน

วิธีการสมัคร

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด
7/409 Soi Vibhavadi-Rangsit 36 Vibhavadi-Rangsit Rd. แขวงChatuchak เขตChatuchak จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : hr@pico.co.th โทร : 02-9395711 ต่อ 506-507 เว็บไซต์ : http://www.pico.co.th/
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8526125
Engine by shopup.com