ค้นหางานด่วน !

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านค้า ประจำหน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่ขาย/ประสานงานขาย/ประกาศวันที่ : 14 พฤศจิกายน 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  25000

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน :
1.วิเคราะห์ผลดำเนินงาน รวมทั้งจัดโปรโมชั่นรายเดือน
2. การบริหารจัดการการขาย ตามแนวคิดและเป้าหมายที่วางไว้
3. ควบคุมการบริหารสินค้า ทั้งด้านวางแผนการผลิตสินค้า ประสานงานและติดตามการผลิตสินค้า
4.ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการฝากขายสินค้า
5.สรรหาร้านฝากขายสินค้า ช่องทางจำหน่าย
6.บริหารจัดการด้านสั่งสินค้าหน้าร้านฝากขาย ข้อมูลสื่อสาร โปรโมชั่น
7.จัดทำรายงานข้อมุลดำเนินงาน รวมทั้งเอกสารต่างๆ
8ประสานงานและสนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1.เพศชาย / หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
2. วุฒิ ปวส ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
4. มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานไดในระดับดี
5.มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ ได้ในระดับดี
6.สามารถทำงานในวันหยุดได้ (ทำงาน 5 วัน ต่อสัปดาห์)
7. มีบุคลิกภาพ และมนุษยืสัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน
8.มีความชือสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ให้บริการ ด้านการจัดหาบุคลากร(Outsource Services) ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน รวมทั้ง ธนาคารชั้นนำต่างๆ มีความต้องการอัตรากำลังจำนวนมาก เข้ามาร่วมงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ โดยยึดหลักที่ว่า ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความสำเร็จของบริษัท

บริการรับจ้างเหมาจัดส่งพนักงาน (Outsourcing) และให้บริการในการบริหารจัดการบุคลากรให้กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

 

สวัสดิการ :
1. ประกันสังคมตามกฎหมาย
2. กองทุนเงินทดแทนตามกฏหมาย
3. ประกันชีวิต
4. ประกันอุบัติเหตุ
5. เงินเบิกล่วงหน้า
6. วงเงินรักษาพยาบาล กรณีประกันอุบัติเหตุ 5,000 บาท ต่อครั้ง
7. วันลาป่วย / ลากิจตามกฎหมายกำหนด
8. วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมายกำหนด
9. วันหยุดตามประเพณี
10. เครื่องแบบพนักงาน
ฯลฯ

วิธีการสมัคร

สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายมาที่ ฝ่ายบุคคล

Speedy Package Express Co,.Ltd.
202/1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซ. อินทามระ 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทร. 02-616-8943-4,02-279-4702 ต่อ 10,21,22,23,24,25

E-mail : poungphenspe2001@yahoo.com, speedy7663@yahoo.com, hrd-speedy@hotmail.com, kittichai.p@speedy-pe.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
202/1 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย ซ. อินทามระ 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : kittichai0510@gmail.com โทร : 02-616-8943-4 แฟ็กซ์ : 02 616 6711 เว็บไซต์ : http://www.speedy-pe.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีสะพานควาย
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสุทธิสาร

แผนที่บริษัท

บริษัท สปีดี้ แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8506370
Engine by shopup.com