ค้นหางานด่วน !

IT Application Admin

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 15 พฤศจิกายน 2562

IT Application Admin

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  25-50K

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

น้าที่ความรับผิดชอบ:  
 1. ติดตั้ง และ บริหารจัดการ Environment (SIT / UAT / Production) ของโครงการต่าง ๆ
 2. ติดตั้ง ควบคุมและบริหารจัดการ Version ของแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ของบริษัทให้เป็นไปตาม IT Security Policies
 3. บริหารจัดการผู้ใช้งาน ในระดับแอปพลิเคชัน ของ โครงการต่าง ๆ  
 4. บริหารจัดการ Change Request ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของ Software และ  Database 
 5. ตรวจสอบ Monitoring และ Investigate ปัญหาและ issue ต่าง ๆ และจัดทำ Incident Report และแนวทางแก้ปัญหา 
 6. วิเคราะห์ผลกระทบ และประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกรณี ที่จะต้องมีการ maintenance ทั้งในส่วนของ Server และระบบ  Network
 7. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชัน ต่าง ๆ ของบริษัท ร่วมกับทีม IT Solution และ  Development Team
 8. ค้นคว้าวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหม่ ๆ มาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน
 9. สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ:
 1. ปริญญาตรีหรือสูงกว่าสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 2. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 3. มีความสนใจ ชอบเรียนรู้ การเขียนโปรแกรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานกับหน่วยงานต่างภายในบริษัท
 5. มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของระบบ และมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การ monitoring และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
 6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Unix/Linux/Windows
 7. มีความรู้เกี่ยวกับ Web Server (Apache HTTP, IIS) สามารถติดตั้งและบริหารจัดการเบื้องต้นได้
 8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Application Server (Tomcat , JBOSS)
 9. มีความรู้เความสามารถ ในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ปัญหา Database Server (Postgres, Mysql, MS-SQL, Oracle)
 10. มีความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับ PLSQL, PHP, JSP, ASP.NET, Android/IOS, DMS, Drupal เป็นต้น
 11. มีประสบการณ์ในการติดตั้ง และบริหารจัดการแอปพลิเคชัน 3–5 ปี ขึ้นไป โดยหากมีประสบการณ์ในประเภทธุรกิจประกันชีวิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

Ocean Life Insurance Public Company Limited

 

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินกิจการเมื่อ 11 มกราคม พ.ศ. 2492 โดยให้บริการด้านธุรกิจประกันชีวิตครบทุกประเภท เราได้พัฒนาระบบการบริหารงาน การพัฒนาบุคลากร และนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการให้บริการอยู่เสมอ ปัจจุบัน มีสาขาให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ขณะนี้บริษัทฯ มีความต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานโดยเปิดรับสมัครงานใน ตำแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

เว็บไซต์

วิธีการสมัคร

-สมัครผ่านทาง Job2news.com
-สมัครผ่านทาง Email

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สำนักงานใหญ่ 170/74-83 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : recruit@ocean.co.th โทร : 0-2261-2300 ต่อ 1645-1647 แฟ็กซ์ : ​02 204 9999 เว็บไซต์ : www.ocean.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอโศก
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท

แผนที่บริษัท

บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11666949
Engine by shopup.com