ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนโรงงาน

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม 2562

ประจำสำนักงานใหญ่ (ราชเทวี กทม.),โรงงานหลวงฯ ที่ 2 (อ.แม่จัน จ.เชียงราย),โรงงานหลวงฯ ที่ 3 (อ.เต่างอย จ.สกลนคร)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ลงบันทึกบัญชี และจัดทำรายงานประกอบงบการเงิน
 • ตั้งรหัสสินค้า (โรงงาน) ในระบบบัญชี
 • จัดทำรายงานต้นทุนผลิตกระเช้าของขวัญ
 • จัดทำรายงานต้นทุนเปรียบเทียบรายเดือนและรายไตรมาส
 • ตรวจเช็คต้นทุนในปัจจุบันเปรียบเทียบกับต้นทุนที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา
 • จัดทำรายงานบัญชีต้นทุนวัตถุดิบนำเข้าต้นทุนการผลิต และต้นทุนขาย
 • กำหนดต้นทุนมาตรฐานของสินค้าให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ
 • คำนวณต้นทุนมาตรฐานของสินค้าใหม่พร้อมทั้งปรับปรุงต้นทุนสินค้าให้เป็นปัจจุบัน
 • ตรวจนับสต๊อกสินค้า งานระหว่างทำ ปัจจัยการผลิต และวัตถุดิบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจการหมุนเวียนสินค้า และปรับสต๊อกฯ
 • ปิดบัญชีตามเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งปิดงบการเงินประจำปี
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดเพศ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีต้นทุน
 • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • หากสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านบัญชี อาทิ SAP ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

   บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ ดอยคำ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

วิธีการสมัคร

1.สมัครผ่าน Jobtogun,JobTH,JBKK
2.ส่งประวัติมาทาง Email : recruit@doikham.co.th
3.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ราชเทวี)
4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ // อ.แม่จัน จ.เชียงราย // อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณแก่นเพชร , คุณคชาภรณ์) 02-656-6992 ต่อ 315

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : recruit@doikham.co.th โทร : 0-2656-6992 ต่อ 315 แฟ็กซ์ : 0-2656-6991 เว็บไซต์ : http://www.doikham.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีราชเทวี

แผนที่บริษัท

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8532789
Engine by shopup.com