ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่นวัตกรรมเกษตร (LAB)

ประเภทงาน : วิทยาศาสตร์/เคมี/ชีวะ/สิ่งแวดล้อมประกาศวันที่ : 20 ธันวาคม 2562

ประจำโรงงานหลวงฯที่ 1 อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการทำวิจัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมได้ เพื่อใช้ประกอบการทำวิจัยและพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
 • ทดลอง/ทดสอบทางการเกษตร
 • วัดผลและบันทึกผลการทดลอง / วิจัย
 • วิเคราะห์ช้อมูลผลการวิจัย
 • จัดทำรายงานสรุปผลการทดลอง/ทดสอบ ผลผลิตทางการเกษตร
 • ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งผลการทดลองและวางแผนการผลิต และส่งเสริมการผลิต
 • ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เกษตรกร บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความรู้ด้านการเกษตร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 23-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือปริญญาโท สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ , พืชศาสตร์ ,พืชสวน ,พืชไร่ หรือ อารักขาพืช
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่!!
 • สามารถทำการทดลองห้องปฏิบัติการโมเลกุลลาร์ ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถประจำอยู่ที่ อำเภอ ฝาง จังหวัด เชียงใหม่

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

   บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด  สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ ดอยคำ เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง และวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ

วิธีการสมัคร

1.สมัครผ่าน Jobtogun,JobTH,JBKK
2.ส่งประวัติมาทาง Email : recruit@doikham.co.th
3.สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่ราชเทวี)
4.สมัครได้ด้วยตัวเองที่โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ที่ตั้งในแต่ละพื้นที่ (อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ // อ.แม่จัน จ.เชียงราย // อ.เต่างอย จ.สกลนคร)
5.โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (คุณแก่นเพชร , คุณคชาภรณ์) 02-656-6992 ต่อ 315

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
117/1 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : recruit@doikham.co.th โทร : 0-2656-6992 ต่อ 315 แฟ็กซ์ : 0-2656-6991 เว็บไซต์ : http://www.doikham.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีราชเทวี

แผนที่บริษัท

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8489965
Engine by shopup.com