ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่การเงิน

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563

รับชำระค่าเช่า ค่าบริการ ค่าที่จอดรถ เพื่อนำเข้าบัญชีของผู้ว่าจ้างพร้อมติดตามทวงถามการชำระหนี้ล่าช้า

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15000

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. รวบรวมและทำประวัติผู้เช่าภายในอาคาร
 2. จัดทำใบเสนอจัดซื้อทรัพย์สินและวัสดุอุปกรณ์
 3. ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงานให้เป็นไปด้วยความประหยัด
 4. รับเรื่องแจ้งขอใช้บริการทางโทรศัพท์ จดบันทึก และประสานงานแจ้งผู้เกี่ยวข้องต่อไป
 5. รับชำระค่าเช่า ค่าบริการ ค่าที่จอดรถ เพื่อนำเข้าบัญชีของผู้ว่าจ้างพร้อมติดตามทวงถามการชำระหนี้ล่าช้า
 6. สรุปเงินสดย่อย เพื่อขอเบิกจากผู้ว่าจ้างต่อไป
 7. จัดทำสรุปการใช้น้ำประปา น้ำหล่อเย็น ค่าไฟฟ้า ค่าที่จอดรถรายเดือน ของผู้เช่า เพื่อออกใบแจ้งหนี้เรียกเก็บ
 8. สรุปเอกสารการขอตั้งเช็คค่าใช้จ่ายของผู้รับเหมาต่างๆ ที่มีสัญญา
 9. สรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระประจำเดือน และทำบันทึกทะเบียนคุมยอดลูกหนี้
 10. ควบคุมการออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราว และจัดส่งใบเสร็จรับเงินฉบับจริงให้แก่ผู้เช่า

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบัญชี หรือการเงิน
 • มีประสบการณ์ด้านการบัญชีอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบบัญชี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากปิดบัญชีได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

เจแอลแอล (โจนส์ แลง ลาซาลล์) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค เป็นบริษัทที่ปรึกษาและบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ดำเนินธุรกิจใน 1,000 เมืองของ 75 ประเทศ ผ่านสำนักงานกว่า 200 สาขา ในประเทศไทย เจแอลแอลเริ่มกิจการในปี 2553 และปัจจุบันเป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ระหว่างประเทศรายใหญ่ที่สุด โดยมีพนักงานรวม 1,400 คน และมีอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการรวม 5 ล้านตารางเมตร

เรามีการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในภูเก็ต  พัทยา  กรุงเทพฯ และเขตปริมณฑล ขณะนี้กำลังต้องการบุคลากรประจำหน่วยงานต่างๆ  เป็นจำนวนมาก  

สวัสดิการ!!

 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ประกันชีวิต/ประกันสุขภาพ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา (โอที)
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 10 วัน/ปี
 • โบนัส
 • การฝึกอบรมและการพัฒนา
 • โอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งงาน

 

วิธีการสมัคร

 • สามารถสมัครได้ด้วยตัวเองที่ 

  บริษัท โจนส์  แลง ลาซาลล์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

  175 ชั้น 19 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์  ถนนสาทรใต้

  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพฯ 10120

  โทร.  02-624-6400  แฟกซ์  02-679-6517

 • หรือส่งประวัติมาที่ 

  Email : recruit.thailand@ap.jll.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited
175 ชั้น 19 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร์  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120
อีเมล์ : recruit.thailand@ap.jll.com โทร : 02-624-6400 แฟ็กซ์ : 02-679-6517 เว็บไซต์ : https://www.jll.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีพร้อมพงษ์, สถานีอโศก, สถานีนานา, สถานีพญาไท, สถานีช่องนนทรี
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีลุมพินี, สถานีคลองเตย, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, สถานีสุขุมวิท, สถานีรัชดาภิเษก

แผนที่บริษัท

Jones Lang LaSalle (Thailand) Limited
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11709408
Engine by shopup.com