ค้นหางานด่วน !

พนักงานการเงิน ( Finance Officer )

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม 2562

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • 1. งานด้านจ่าย
 • - ทำจ่ายผ่านระบบ SCB Business net , โอนเงินผ่านระบบ STS, เพื่อจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไป, โอนเงินต่างประเทศ
 • 2. งาน AP
 • - ปลดจ่าย AP ภายนอกในระบบ AX ภายใน 3 วันทำการหลังทำจ่าย
 • 3. งานภาษี
 • - จัดทำหนังสือภาษี หัก ณ ที่จ่ายในระบบ AX และส่งให้ลูกค้า ภายใน 3 วันทำการหลังจากทำจ่าย
 • 4. งานด้านข้อมูล
 • - จัดทำสรุปรายงานให้กับ Stong room ส่งให้กรรมการห้องมั่นคง
 • 5. งานด้านวางแผนทางการเงิน
 • - จัดทำ Cash Position รายวัน และ DAY END Balance ส่งผู้จัดการทุกวันทำการ
 • 6. งานด้าน Rec. Bank
 • - กระทบยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน ทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ด้านงานบัญชี/การเงิน ตั้งแต่ 0-5 ปีขึ้นไป
 3. มีความรู้ด้านบัญชี ภาษี และกฎหมายที่จำเป็น
 4. มีความรู้เรื่องกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 5. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 6. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
สวัสดิการ
 • - เงินจูงใจการทำงานประจำเดือน (MBO)
 • - โบนัสรายปี (ตามผลประกอบการของบริษัท)
 • - เงินค่าคะแนนภาษาอังกฤษ TOEIC (ตามเกณฑ์ของบริษัท)
 • - ซิมโทรศัพท์และค่าโทรศัพท์
 • - สิทธิซื้อสินค้าในเครือราคาพนักงาน
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - การประกันชีวิต
 • - เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต
 • - เงินช่วยเหลือกรณีสมรสหรือมีบุตร
 • - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือครอบครัวเสียชีวิต
 • - เงินค่าของเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วยต้องนอนพักในโรงพยาบาล
 • - การลาต่างๆ ลาพักผ่อนประจำปี ลาสมรส ลาคลอด ลาอุปสมบท ลากิจ ลาณาปนกิจ ฯลฯ
 • - ประกันสังคม
 • - การตรวจสุขภาพประจำปี
 • *สวัสดิการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของบริษัท

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

             

              Absolute Clean Energy Group is strong foundation in integrated agricultural industry, together with our experience for more than 30 years in pioneering and operating biomass power plants in Thailand, has garnered us a reputation for being one of the most efficient biomass power plants operators in the ASEAN Region.

             Currently, Absolute Clean Energy has 9 biomass power plants in operation. In 2018, we will add 3 biomass power plants and one municipal solid waste (MSW) power plant to our operation line, thus bringing our combined capacity to 302 MW.

             Vision: To be a practical model of clean energy power plant, which is responsible for environment and society.

             Mission: To develop an efficient generation system along with environmental friendliness. ACE determines to build energy stability (zero power outage) for local communities and societies. Sustainable growth of local communities is our utmost priority. Our aim is to contribute job opportunities, incomes, and developing native people to be specialists in clean energy field.

             Website: http://www.ace-energy.co.th/        

วิธีการสมัคร

 

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่าน www.job2news.com 
 • สมัครผ่าน Website : www.ace-energy.co.th                 
 • ส่งใบสมัครได้ทาง E-mail : recruit@ace-energy.co.th

 

สมัครงานติดต่อ

 • คุณอุศุมา 065-719-6346
 • คุณพนิดา 063-206-8067 
 • คุณนิพิฐพนธ์ 063-195-4974
 • คุณพิมลพรรณ 063-210-9506 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ เลขที่ 140/6 ชั้น7 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล์ : recruit@ace-energy.co.th โทร : 065-719-6346 คุณอุศุมา
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีช่องนนทรี
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสีลม

แผนที่บริษัท

ABSOLUTE CLEAN ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8532559
Engine by shopup.com