ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (Site Safety Professional)

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)ประกาศวันที่ : 26 ธันวาคม 2562

 •  กรุงเทพมหานคร
 •  1 อัตรา

NL Development Public Company Limited

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
2.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
3.ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย
4.ควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
5.จัดทำรายงานอุบัติเหตุ
6.ตรวจตรางานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง
2.อายุ 23-35 ปี ขึ้นไป
3.มีประสบการณ์ 1ปีขึ้นไปในงาน จป.หากผ่านธุรกิจก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีประสบการณ์งาน ISO9001 , ISO14001 , OHSAS 18001
5.มีความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับดี

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

NL Development Public Company Limited was founded on December 3rd, 1981 by Mr. Poomson Rojlertjanya. As a trustworthy and professional construction company in Bangkok, Thailand, we, NL Development Public Co., Ltd., execute and manage all types of civil engineering construction. Some of our construction works include structural, architectural, interior decoration, landscaping, hardscaping and the installation of utilities system-M&E, fire protection, elevator, security system, sound and audio-visual system-and all other related facilities for our clients from both public and private sectors.

Despite our achievement, we continue to develop and, in October of 2008, launch our new 2nd office, Support & Service Center, on a 17.5-rai land in Buddhamonthon Sai 7, Nakhon Prathom province, with an approximate total investment of 200 Million Baht.

For over 35 years, we have been obtaining challenging experiences and invaluable knowledge in which have specialized us in effective civil engineering construction and management. Together with our philosophy, we believe that our goal of success does not solely rely on building the highest structure, but lives in building the highest quality. Because building and offering the best to the society is definitely one our greatest successes.

สวัสดิการ
1.ประกันกลุ่ม (ประกันชีวิต,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันทุพพลภาพ,ประกันทันตกรรม)
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
4.ปรับเงินเดือนประจำปี
5.ชุดยูนิฟอร์ม
6.โบนัส(ตามผลประกอบการประจำปี)
7.สิทธิพักร้อนสูงสุด 13 วัน

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (สำนักงานใหญ่บางพลัด)
- สมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการสาย 7 ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- สมัครทาง E-mail
- สมัครผ่าน Job2NEWS.com (Click Apply Now)

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

NL Development Public Company Limited
417 ถ.ราชวิธี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
อีเมล์ : recruit@nldplc.com โทร : 0-2880-0700 Ext. 713 หรือ 716 แฟ็กซ์ : - เว็บไซต์ : www.nldplc.com

แผนที่บริษัท

NL Development Public Company Limited
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8506611
Engine by shopup.com