ค้นหางานด่วน !

Software Developer , Programmer ภาษา Java หรือ C#.net (ยินดีพิจารณา นศ จบใหม่)

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 10 มีนาคม 2563

วิเคราะห์ และออกแบบ โปรแกรมในส่วนที่ได้รับมอบหมาย

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างของบริษัท

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

Location : แจ้งวัฒนะ 

Working day: จันทร์ - ศุกร์
(หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ ตามประกาศของบริษัท)

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนา Application  โดยใช้ Java หรือ C#.net ในระบบงาน โดยที่ โปรแกรมสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และง่ายต่อการทำความเข้าใจ เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
 • ช่วยวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล และสร้าง หรือ ปรับปรุงฐานข้อมูลตามข้อกำหนด
 • จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานของระบบให้สอดคล้องกับมาตราฐาน การบริหารงานโครงการ เช่น CMMI และ จัดอบรมวิธีการใช้งาน ที่ตนเองพัฒนาขึ้น 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำหรับ Senior มีประสบการณ์ ในการเขียน  Java หรือ C#.net  ไม่น้อยกว่า 5  ปี 
 • ** ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่** 
 • มีความรู้ด้านการใช้ SQL หรือฐานข้อมูล Oracle จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สมัครสามารถส่ง resume มาได้ที่ Click สมัครงาน นะคะ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ได้ที่ กมลพร (เคธี่) 089-356-4929
Line ID 0893564929

Samart Telcoms Public Company Limited
99/1 Moo 4, Software Park, 35th Floor, Chaengwattana Road, 
Klong Gluar,  Pak-Kred, Nonthaburi 11120

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน) มีกลุ่มสินค้าและบริการ และแบ่งโครงสร้างการดำเนินงานออกเป็น 3 สายธุรกิจหลักอย่างครบวงจร ครอบคลุมเทคโนโลยีและโซลูชั่นทันสมัยรอบด้าน ตอบสนองความต้องการของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างลงตัว เข้าถึงทุกความต้องการของลูกค้าในทุกอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนคุณค่าทางธุรกิจของลูกค้า พร้อมการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ 3 สายธุรกิจ อันได้แก่

 1. สายธุรกิจโครงสร้างเครือข่ายการสื่อสารโทรคมนาคม (Network Solutions)
 2. สายธุรกิจเทคโนโลยีประยุกต์ด้าน ICT (Enhanced Technology Solutions)
 3. สายธุรกิจแอปพลิเคชั่นสนับสนุนด้านการประกอบธุรกิจ (Business Application)

สวัสดิการของบริษัท 

 • โบนัทประจำปี (ตามผลประกอบการ และผลประเมินงานของพนักงาน) 
 • การรักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก ระดับพนักงาน - หัวหน้างาน 5,000 บาท ต่อปี 
 • มีห้องพยาบาลให้ ที่อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค 8.30 - 17.30 น.
 • ประกันชีวิต  และทุพพลภาพ 24 ชั่วโมง กับ อลิอันซ์ อยุธยา 
 • ประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง กับ อลิอันซ์ อยุธยา  5,000 บาท / เคส 
 • IPD Room & Board 1,600 Bath/day 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เริ่มต้นที่ 3 % 
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณี พนักงานถึงแก่กรรม ในเวลางาน 40,000 บาท / นอกเวลางาน 20,000 บาท  พร้อมพวงหรีด 1 พวง (รายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือพนักงาน) 
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือ กรณี บุคคลในครอบครัวพนักงานถึงแก่กรรม ระดับพนักงาน 12,000 บาท พร้อมพวงหรีด 1 พวง (บิดา มารดา คู่สมรถ และบุตร รายละเอียดเพิ่มเติมตามคู่มือพนักงาน)  
 • มีสินเชื่อสำหรับพนักงาน 
 • มีเงินกู้ฉุกเฉินสำหรับพนักงาน
 • มี MOU กับ ธอส ในกรณี กู้ซื้อบ้าน
 • ประกันสังคม
 • งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 
 • ลากิจเริ่มต้นที่ 6 วัน ทำงานครบ 1 ปี ได้ลาพักร้อนเพิ่มอีก 6 วัน   (ตามอายุงานพนักงาน) / ลาป่วย
 • ลาคลอด (ผู้หญิง) / ลาอุปสมบท (เมื่อทำงานครบ 2 ปี) 
 • หยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี 

 

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครสามารถส่งประวัติการศึกษา หรือ ประวัติการทำงาน ของท่านมาได้ที่

คุณกมลพร ต่ายทรัพย์ 

E-mail: kamonporn.t@samtel.com

Line ID: 0893564929

Mobile : 089-356-4929 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
99 / 7 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 29 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอ.ปากเกร็ด เขตต.คลองเกลือ จังหวัดนนทบุรี 11120
อีเมล์ : kamonporn.t@samtel.com โทร : 0-2502-6610 เว็บไซต์ : http://www.samtel.com/
สามารถเทลคอม จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8532130
Engine by shopup.com