ค้นหางานด่วน !

ผู้จัดการแผนกโครงการ ( Project Manager )

ประเภทงาน : ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการประกาศวันที่ : 3 มกราคม 2563

- วางแผน กำกับ ดำเนินงานบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ - จัดทำและควบคุมงบประมาณโครงการ - การควบคุมแบบ - งานเพิ่ม-งานลด - การว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง - การจัดซื้อจัดจ้าง - การบริหารคลังพัสดุในโครงการ - ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  40000-60000

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- วางแผน กำกับ ดำเนินงานบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จ

- จัดทำและควบคุมงบประมาณโครงการ

- การควบคุมแบบ

- งานเพิ่ม-งานลด

- การว่าจ้างผู้รับเหมาช่วง

- การจัดซื้อจัดจ้าง

- การบริหารคลังพัสดุในโครงการ 

- ควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ฯลฯ   

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย อายุ 40 ปี ขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมเครื่องกล
 3. มีประสบการณ์ทำงานการบริหารโครงการในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 8  ปี ขึ้นไป 
 4. มีภาวะผู้นำ มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 5. ทำงานเป็นทีมได้
 6. มีใบ กว. สามัญหรือภาคีวิศวกร
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

 

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
บริษัทคิวทีซีกรุ๊ป จำกัด 42 ซอยรามคำแหง 187 แยก 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
อีเมล์ : hr.qtcgroup@gmail.com โทร : 02-91758888 แฟ็กซ์ : 02-9177128-30 เว็บไซต์ : www.qtc.co.th
บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8757423
Engine by shopup.com