ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)ประกาศวันที่ : 3 มกราคม 2563

ปฏิบัติงานที่ไซด์งาน ศรีสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  18000-30000

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.สำรวจ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย
2.สำรวจ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
3.ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
4.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย
5.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย ฯลฯ
6.งานเอกสารๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป  

2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัยความปลอดภัย หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ความปลอดภัยใน Site งานก่อสร้าง อย่างน้อย 1-2 ปี

4.มีความขยันอดทนในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้  

5.เดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งใน กทม. และ ต่างจังหวัด (ไปปฎิบัติงานได้ทุกที่ตาม Site งานของบริษัทฯ )

6.สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ  

7.มีค่าเดินทางไปปฏิบัติงานพื้นที่ กรุงเทพฯ 2,000 บาท 

8.กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด มีค่าเบี้ยเลี้ยง 2,000 บาท และ ค่าที่พัก 2,000 บาท  

9.ปฏิบัติงานประจำโครงการ ศรีสมาน ปากเกร็ด นนทบุรี

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
บริษัทคิวทีซีกรุ๊ป จำกัด 42 ซอยรามคำแหง 187 แยก 2 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
อีเมล์ : hr.qtcgroup@gmail.com โทร : 02-91758888 แฟ็กซ์ : 02-9177128-30 เว็บไซต์ : www.qtc.co.th
บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8483390
Engine by shopup.com