ค้นหางานด่วน !

System Engineer

ประเภทงาน : วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบประกาศวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566

System Engineer

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  30000-50000

 • ตำแหน่ง

  10 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

มีหน้าที่ออกแบบ, ติดตั้งระบบ, ตั้งค่าระบบ, Tuning ระบบ, ตรวจสอบ และดูแลระบบ Server, Storage, Database ให้สามารถพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
วิเคราะห์ปัญหา มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
มีความใส่ใจในการทำงาน เช่น มีความรับผิดชอบ ส่งงานตรงตามเวลาหรือก่อนเวลาที่กำหนด งานที่มีคุณภาพ
งานเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารออกแบบระบบ Diagram บันทึกการตั้งค่า รายงาน คู่มือกระบวนการทำงาน เป็นต้น
มีการสื่อสารที่ดี ทั้งกับลูกค้าหรือทีมงานได้
มีความพร้อมทั้งกายและใจในการทำงาน และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
งานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
มีจรรยาบรรณในงานที่ทำ

คุณสมบัติผู้สมัคร

วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

มีความรู้ความสามารถในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
OS : Linux, Unix, Windows Server
Virtualization Technology
Cloud Technology
Backup Technology
Database System
Storage System

ความสามารถพิเศษอื่น ๆ ถ้ามี
Software-Defined Storage
Micro Service - Docker System, K8s
System Software ที่เกี่ยวข้องในงานต่าง ๆ
Infrastructure
Security
มีความรู้ทางด้าน Network ที่สามารถสามารถตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นได้ หรือ Integrated กับทีมระบบ Network ได้
ทำงานต่างจังหวัด, ต่างประเทศ ได้
หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาค่าตอบแทนเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะนี้กำลังขยายงานและต้องการบุคลากรผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างหลายอัตรา

วิธีการสมัคร

โดยสามารถส่ง Resume มาพิจารณาก่อนได้ที่ Recruitment@somapait.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
12 ซอยพระยาสุเรนทร์ 35 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10510
อีเมล์ : prasert.c@somapait.com โทร : 027918888 แฟ็กซ์ : 027918899 เว็บไซต์ : www.somapait.com

แผนที่บริษัท

บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11796336
Engine by shopup.com