ค้นหางานด่วน !

IT Engineer Assistant Manager of Production Innovation Center

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  45,001฿ ~ 55,000฿

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

งานพื้นฐาน Infrastructure

 • งานพื้นฐานของ Infrastructure
 • แลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาสมาชิกในทีม
 • จัดการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
 • จัดการด้าน Security System ทำให้สอดคล้องกับหลักการของด้าน IT
 • ปรับปรุงบริการ User Service, เสนอแนะการปรับปรุงต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
 • Computer & Server Setup
 • จัดการด้าน IT Audit
 • จัดการด้าน Help Desk

การสื่อสารประสานงาน
ทำหน้าที่ประสานระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น

 • สื่อสารระหว่างผู้จัดการคนญี่ปุ่นกับพนักงานคนไทยอย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • รับฟังความคิดเห็นจากพนักงานคนไทย, รายงานปัญหาหรือความคิดเห็นของพนักงานคนไทยแก่คนญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา Information Technology หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สำเร็จการศึกษาเทียบเท่าระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • ระดับการศึกษาไม่มีผลหากมีประสบการณ์ที่เพียงพอ
 • มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น (ด้านการผลิต)

Hi-WANT

 • รู้จักพัฒนาและปรับปรุงการทำงานอยู่เสมอ
 • รู้จักการแก้ไขปัญหา และเรียนรู้การสร้างวิธีป้องกัน (การป้องกันระยะยาว)

WANT

 • มีประสบการณ์ในการใช้ Microsoft Dynamics AX หรือ Dynamics 365
 • มีประสบการณ์ในการใช้ SAP
 • มีประสบการณ์การใช้ Web(Intranet), Excel VBA
 • มีความสามารถและความรู้เรื่องการจัดการ/การจัดเก็บข้อมูล Database และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • มีประสบการณ์ team leader และการจัดการ(การจัดฝึกอบรมของฝ่าย IT เป็นต้น)

ความสามารถด้านภาษา

สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นได้

 • TOEIC 500 คะแนน~
 • ภาษาญี่ปุ่น JLPT N3 – N5 **พิจารณาเป็นพิเศษ**

ความสามารถด้านอื่นๆ

  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติงานตามรายละเอียดงานได้เป็นอย่างดี
  • สามารถจัดการหรือควบคุมระบบ (IT) ต่าง ๆ ได้ เช่น

– การใช้/ดูแล/ควบคุม/จัดการ Service (หลักๆ เช่น Windows, DB, VM เป็นต้น)
– การจัดการด้าน Security
– การจัดการด้าน Network
– การจัดการด้าน Software, Hardware
– การจัดการ IT Audit
– การจัดการ Help Desk

 • มีประสบการณ์ทำงาน IT มากกว่าการ Support
 • สามารถขับรถได้และมีใบขับขี่

วัน-เวลาทำงาน

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

วันหยุด

 • วันเสาร์ – วันอาทิตย์
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์
 • วันหยุดตามประกาศบริษัท

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานล่วงเวลา
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยงการปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • อื่น ๆ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัท จัดหางาน เจ บิซ จำกัด
บริษัทจัดหางานฯ ในเครือบริษัทบางกอกชูโฮ(1976)
ให้บริการสรรหาพนักงานประจำ,ล่าม, ผู้มีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่น
หรือด้านอื่นๆ สำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในประเทศไทย

 

วิธีการสมัคร

สามาสรถส่งประวัติเข้ามาได้ที่
info@jobjbiz.com
หรือเข้าไปฝากเรซูเม่ที่
www.jobjbiz.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

J Biz Recruitment .CO.,LTD
942/43 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์1 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล์ : info@jobjbiz.com โทร : 026329179 แฟ็กซ์ : 026329354 เว็บไซต์ : https://jobjbiz.com/
J Biz Recruitment .CO.,LTD
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11689610
Engine by shopup.com