ค้นหางานด่วน !

ผู้จัดการประจำโครงการ ( Project Manager : PM )

ประเภทงาน : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563

วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท
  - ปริญญาเอก

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัทฯ

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.ทบทวนและตรวจสอบเอกสารสัญญา แบบก่อสร้าง เพื่อกำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้าง

2.กำหนดนโยบายการบริหารงานก่อสร้าง

3.จัดตั้งแผนผังบุคลากรประจำโครงการพร้อมกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

4.ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และการวางแผนการทำงานกับบุคลากรในโครงการจัดทำแผนการ ก่อสร้างร่วมกับ PE

5.จัดทำ ปรับปรุงแผนการก่อสร้างหลัก

6.ประสานงานกับที่ปรึกษาโครงการ/ผู้รับเหมางาน ในเรื่องเทคนิควิธีการก่อสร้าง และปัญหาในหน่วยงานก่อสร้าง

7.เข้าร่วมประชุมแสดงผลงานความก้าวหน้าแก่เจ้าของงาน และประชุมร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและยุติข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการก่อสร้าง รูปแบบข้อกำหนดและสัญญา

8.ประชุมร่วมกับทุกฝ่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและยุติข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการก่อสร้าง รูปแบบข้อกำหนด และสัญญา

9.รับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำโครงการให้ปฏิบัติตามขั้นตอน และ วิธีปฏิบัติในระบบคุณภาพ

10.บันทึกงานที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมทั้งสั่งการให้มีการแก้ไขงานที่ไม่ได้มาตรฐานโดยทันที

11.ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

สามารถติดต่อสมัครงานได้ที่เบอร์ 02-752-5015 ต่อ 30 , 18  ติดต่อฝ่ายบุคคล

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด แขวงบางปลา เขตบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
อีเมล์ : chainine2525@gmail.com โทร : 02-752-5015 แฟ็กซ์ : 02-752-2296 เว็บไซต์ : http://www.alpha-electric.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอ่อนนุช
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีสุขุมวิท

แผนที่บริษัท

อัลฟ่า อิเล็คทริค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8538761
Engine by shopup.com