ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่พัฒนาเครื่องมือการขายดิจิทัล (เจ้าหน้าที่อาวุโส)

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  สามารถต่อรองได้

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ควบคุม ดูแล ประสานงานการพัฒนาเครื่องมือการขายดิจิทัล
- จัดประชุมวางแผนและประสานงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้งานเพื่อวางแผนการพัฒนาเครื่องมือดิจิทัล
- จัดทำ Business Requirement ส่งต่อให้กับผู้พัฒนา พร้อมทั้งติดตามการพัฒนาให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
- ประสานงานร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ใช้งานเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือดิจิทัล
- รับปัญหาการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลจากผู้ใช้งาน พร้อมทั้งประสานงานแก้ไขปัญหา บำรุงรักษาระบบให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
- ทดสอบระบบการใช้งานของ Application ที่ถูกพัฒนาบนมือถือ Smartphone,Tablet และ PC

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

- วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์ 3 - 5 ปี ด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและดูแลควบคุมประสานงานโครงการ

- มีทักษะในการสื่อสารและมีความสนใจติดตามข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมอ

- มีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Photoshop,Illustrator,Tableau

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

รายละเอียดบริษัท

บริษัทเริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25-27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน

ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทยโดยคนไทย และเพื่อคนไทยมากกว่า 70 ปี

 

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล/ทันตกรรม
- ชุดเครื่องแบบ (ยูนิฟอร์ม)
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น มงคลสมรส มรณกรรม อุปสมบท
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

 

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

- E-mail: hrservice@thailife.com

- Website: www.thailife.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงแขวงดินแดง เขตเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hrservice@thailife.com โทร : 02-247-0247 ต่อ 1222,1224 แฟ็กซ์ : 02-246-9517 เว็บไซต์ : www.thailife.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แผนที่บริษัท

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 17713163
Engine by shopup.com