ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล

ประเภทงาน : บุคคล/ฝึกอบรม/Trainingประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  N/A

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารประกอบการเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย ลดสภาพ พ้นสภาพ บุคลากรฝ่ายขาย ให้ถูกต้องตามระเบียบ
- ตรวจสอบและสรุปผลข้อมูลในการเสนอแต่งตั้ง โยกย้าย ลดสภาพ พ้นสภาพ บุคลากรฝ่ายขาย เพื่อนำเสนอผู้บริหารฝ่ายขาย ผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติ
- ปรับปรุงฐานข้อมูลโครงสร้างบุคลากรฝ่ายขายที่ได้รับการแต่งตั้ง โยกย้าย ลดสภาพ พ้นสภาพ ให้ถูกต้องตามโครงสร้าง และเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด
- ติดตามทวงถามเอกสารประวัติฝ่ายขายที่ยังไม่เรียบร้อย ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
- จัดเก็บเอกสารประกอบการแต่งตั้ง โยกย้าย ลดสภาพ พ้นสภาพ บุคลากรฝ่ายขาย และบำรุงรักษาแฟ้มประวัติบุคลากรฝ่ายขายให้มีความสมบูรณ์ถูกต้องเรียบร้อย และพร้อมใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ปริญญาตรี (สาขารัฐศาสตร์ , การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)

- มีประสบการณ์ทางด้านงานทรัพยากรบุคคล 0-1 ปี

- มีทักษะการสื่อสาร การติดต่อประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้เป็นอย่างดี เช่น โปรแกรม Microsoft offices (Words, Excel, PowerPoint)

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

รายละเอียดบริษัท

บริษัทเริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25-27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน

ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทยโดยคนไทย และเพื่อคนไทยมากกว่า 70 ปี

 

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล/ทันตกรรม
- ชุดเครื่องแบบ (ยูนิฟอร์ม)
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น มงคลสมรส มรณกรรม อุปสมบท
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

 

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

- E-mail: hrservice@thailife.com

- Website: www.thailife.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงแขวงดินแดง เขตเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hrservice@thailife.com โทร : 02-247-0247 ต่อ 1222,1224 แฟ็กซ์ : 02-246-9517 เว็บไซต์ : www.thailife.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แผนที่บริษัท

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 17713061
Engine by shopup.com