ค้นหางานด่วน !

Business Analyst (Financial)

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- จัดทำโครงการเกี่ยวกับบริการทางการเงินที่เกี่ยวกับ Digital banking ศึกษาบริการใหม่ๆของธนาคารเพื่อสรุปข้อมูลและจัดทำ Presentation เปรียบเทียบเพื่อจัดทำโครงการและจัดหาธุรกรรมทางการเงินใหม่ๆมาปรับใช้ให้กับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม
- ศึกษา รวบรวม สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบริหารใหม่ๆของธนาคารที่มีประโยชน์และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทฯ
- ดำเนินการตามแผนงานโครงการทบทวนความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตาม Requierment ตลอดจน monitor task ของโครงการ
- ประสานงานกับทางธนาคารและผู้ใช้งานเกี่ยวกับบริการทางการเงินต่างๆ และบริการระบบ Internet Banking ในการเพิ่ม/ลบ/เปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้ใช้บริการ รวมถึงตรวจสอบและพิจารณาการกำหนดผู้ใช้งานให้มีความเหมาะสม
- ยืนยันสิทธิ์การใช้บริการในระบบ Internet Banking ให้มีความถูกต้องตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานที่ได้ระบุไว้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทาง- ปฏิบัติการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้บริการผ่านระบบ Internet Banking
- ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

- จบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี - โท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและการดำเนินการจัดทำโครงการ อย่างน้อย 5 ปี

- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- มีทักษะการวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล วางแผนที่ดี

- หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินและการดำเนินการจัดทำโครงการในธุรกิจประกันชีวิตและการเงินการธนาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

รายละเอียดบริษัท

บริษัทเริ่มดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25-27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ.2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ.2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยในปัจจุบัน

ร่วมเป็นหนึ่งในบุคลากรของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
บริษัทประกันชีวิตซึ่งก่อตั้งขึ้นบนแผ่นดินไทยโดยคนไทย และเพื่อคนไทยมากกว่า 70 ปี

 

สวัสดิการ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันชีวิตกลุ่ม/ประกันอุบัติเหตุพนักงาน
- ค่ารักษาพยาบาล/ทันตกรรม
- ชุดเครื่องแบบ (ยูนิฟอร์ม)
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี
- เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น มงคลสมรส มรณกรรม อุปสมบท
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

 

 

วิธีการสมัคร

- สมัครด้วยตนเอง: บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

- E-mail: hrservice@thailife.com

- Website: www.thailife.com

 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงแขวงดินแดง เขตเขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : hrservice@thailife.com โทร : 02-247-0247 ต่อ 1222,1224 แฟ็กซ์ : 02-246-9517 เว็บไซต์ : www.thailife.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แผนที่บริษัท

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 17712765
Engine by shopup.com