ค้นหางานด่วน !

วิศวกรไฟฟ้า

ประเภทงาน : วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเลกทรอนิกส์ประกาศวันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้าง

 • ตำแหน่ง

  4 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน
 • - ดูแลรับผิดชอบงานติดตั้งไฟฟ้าภายในเรือให้เป็นไปตามแบบ
 • - รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล กำกับหน่วยงาน ด้านระบบไฟฟ้า
 • - ให้คำปรึกษาแนะนำให้กับลูกน้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
 • - ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา
 • แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการ
 • ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
 2. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 3. มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 4. สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้
 5. ทำงานจันทร์-เสาร์

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

           

           บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจต่อเรือและซ่อมเรือให้กับภาครัฐและภาคเอกชน

รวมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศ ขณะนี้มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต ดังนี้

 • - สวัสดิการชุดฟอร์ม
  - ค่าใบ กว.
  - รถรับ-ส่ง  
 • - ปรับค่าแรงประจำปี
 • - ปรับค่ารแรงประจำปี
  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - เบี้ยขยัน
  - ค่าอาหาร
  - ตรวจสุขภาพประจำปี
  - ทุนการศึกษาบุตร
  - เงินยืมไม่เสียดอกเบี้ย
  - ท่องเที่ยวประจำปี
  - ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม
  - เงินเบิกสวัสดิการ แต่งงาน คลอดบุตร อุปสมบทฯ

 

วิธีการสมัคร

สามารถส่งรายละเอียดการสมัครมาที่  Email: Hr_recruit@marsun.th.com

หรือสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 0-21738942-50  ต่อ 416  ชลรดา

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
413 หมู่ที่ 4 แขวงท้ายบ้าน เขตเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
อีเมล์ : hr_recruit@marsun.th.com โทร : 0-21738942-50 แฟ็กซ์ : 0-21738949 เว็บไซต์ : www.marsun.th.com

แผนที่บริษัท

บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8532484
Engine by shopup.com