ค้นหางานด่วน !

Production Officer

ประเภทงาน : อื่น ๆประกาศวันที่ : 5 มีนาคม 2563

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • 1.ศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานของทุกหน่วยงานและจัดลำดับกระบวนการทำงาน
 • 2.วิเคราะห์การทำงานของทุกหน่วยงานและจัดทำรายงานการปฏิบัติงาน
 • 3.ศึกษาและทำความเข้าใจ JD.ของแต่ละตำแหน่ง แต่ละหน่วยงานที่ไปสังกัด
 • 4.วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของตนเองเพื่อการพัฒนาให้สอดคล้องกับ JD.
 • 5.ดูแลระบบคุณภาพต่าง ๆ
 • 6.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย หรือ หญิง

2.อายุ 22 ปีขึ้นไป

3.สามารถฟังพูดอ่านเขียน ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office พื้นฐานได้

5.มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายของบริษัทฯ

6.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ละเอียดรอบคอบและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

 

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

สวัสดิการ

- ชุดยูนิฟอร์ม

- รถรับส่ง

- เงินช่วยเหลือการเดินทาง

- เงินช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน

- ค่าครองชีพ

- เบี้ยขยัน (700 ,800 1,000 ) 

- โบนัสปีละ 2 ครั้ง

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

- ประกันชีวิต

- ประกันสุขภาพ

- ทันตกรรม 5,000 บาท/ปี

- เงินช่วยเหลือ แต่งงาน คลอดบุตร

- เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

วิธีการสมัคร

ส่งจดหมาย และประวัติย่อ โดยระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครมาที่

E-Mail Recruitment@ftech-thai.com

หลักฐานการสมัครงาน

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาวุฒิการศึกษา

3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)

5. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์) จำกัด
99 หมุ่ 3 ส่วนอุตสาหกรรมโรจนะ โซน 2 แขวงบ้านช้าง เขตอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
อีเมล์ : recruitment@ftech-thai.com โทร : 035-746-700-8 ต่อ 215 แฟ็กซ์ : 035-746-710 เว็บไซต์ : www.ftech-thai.com

แผนที่บริษัท

บริษัท เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี(ไทยแลนด์) จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8532444
Engine by shopup.com