ค้นหางานด่วน !

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application Developer)

ประเภทงาน : วิศวกรคอมพิวเตอร์/วิศวกรระบบประกาศวันที่ : 1 มีนาคม 2564

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิศวกรรมศาสตร์
  - วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  3 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- พัฒนาระบบบนมือถือ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ตามความต้องการ

- ดูแลและปรับปรุงระบบ ให้คำแนะนำในการใช้งาน ปรับปรุงแก้ไขปัญหา

  ที่เกิดขึ้นในการใช้งาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่เกิน 30 ปี

- สามารถพัฒนา Mobile Application แบบ Hybrid ใช้งานได้ทั้งบน iOs และ Android โดยใช้ Flutter เป็นเครื่องมือ

- สามารถเรียนรู้วิธีการพัฒนาระบบงานด้วย Ionic, Xamarin หรือ React Native ได้ (มีการแนะนำ หรืออบรมให้ก่อนปฏิบัติงาน)

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีพิจารณานิสิตนักศึกษาจบใหม่)

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

บริษัทประกันชีวิตที่เปิดดำเนินงานมากว่า 69 ปี

วิสัยทัศน์

ให้ประชาชนเห็นประโยชน์ การประกันชีวิต และทำประกันชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะทางการเงินและคุณค่าชีวิต

ภารกิจ

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการปกป้องคุณค่าชีวิต การให้คำแนะนำด้านการวางแผนทางการเงิน และบริการที่ประทับใจผ่านตัวแทน คู่ค้า และพนักงานที่มีความจริงใจ และมีความรู้ระดับแนวหน้าของประเทศ

 

สวัสดิการพนักงาน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. ประกันชีวิตกลุ่ม
 3. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก (รวมถึงคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายและบุตร)
 4. ห้องพยาบาล
 5. ตรวจสุขภาพประจำปี
 6. เครื่องแบบพนักงาน
 7. เงินกู้สวัสดิการพนักงาน
 8. กิจกรรมสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม

 

สวัสดิการอื่น ๆ

 1. รางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานที่ปฏิบัติงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน
 2. การฝึกอบรม สัมมนา ชมรม และสันทนาการต่าง ๆ
 3. ของเยี่ยม กรณีพนักงานเจ็บป่วย หรือ ของรับขวัญกรณีคลอดบุตร
 4. เงินช่วยเหลืองานศพ

วิธีการสมัคร

ต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม / สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์บริษัท

https://www.bangkoklife.com/th/Contact/Work/9

หรือส่งประวัติพร้อมรูปถ่าย ถึงส่วนสรรหาและว่าจ้าง ที่ recruit@bangkoklife.com

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
1415 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงแขวงวงศ์สว่าง เขตเขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10800
อีเมล์ : recruit@bangkoklife.com โทร : 0-2777-8888 เว็บไซต์ : https://www.bangkoklife.com/
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11666137
Engine by shopup.com