ค้นหางานด่วน !

Finance officer

ประเภทงาน : ธนาคาร/บัญชี/การเงิน/บัตรเครดิตประกาศวันที่ : 11 มีนาคม 2564

เจ้าหน้าที่การเงินมีหน้าที่หลักในการวางบิล ติดตาม และรับค่าเบี้ยประกันจากลูกค้า ตรวจสอบและตัดยอดการชำระเงินจากตัวแทน และหน้าที่อื่นๆ ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

- วางบิล ติดตาม และรับค่าเบี้ยประกันจากลูกค้ารายย่อย ลูกค้ารายใหญ่ (Broker) และตัวแทน
- ตรวจสอบและตัดยอดการชำระเงินจากตัวแทน
- จัดทำ Commission จ่ายตัวแทน
- ติดต่อ/ประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับตัวแทนและลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

- เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
- ขับรถจักรยานยนต์ได้ /มีใบอนุญาตขับขี่
- วุฒิ ป.ตรี สาขาการเงิน บัญชีการเงิน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft excel
- มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
- มีใจรักในงานบริการ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

Thaivivat Insurance X TVI Career Roadshow  

The leading of InsurTech

 • HI-Tech Award since 1989
 • Thaivivat Smart Solution since 2008
 • Thailand ICT Excellence Award 2017
 • Prime Minister's Insurance Awards 2018
 • Awards And Certificates Ensure Innovation Competence And Innovation Organization

 

Come be a part of our teams

Innovation Team / Human Resource Team / Customer Service Team / Strategy & Marketing Team / Claim & Accident Survey Team / Sales and Business Development Team / Statistics & Product Development Team / Legal Team / Accounting & Finance Team

 

Benefit:  Annual Bonus, Provident Fund, Health and Accident Insurance, Social Security, Allowance support for employee, Company Outing, Festival Activities

วิธีการสมัคร

Contact us:  Tel. 1231 ext. 5910, 5906 (People Team)
Email: recruitment@thaivivat.co.th
Website: www.thaivivat.co.th
Explore our company at: https://www.thaivivat.co.th

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : wasana_jit@thaivivat.co.th โทร : 0-2248-0900, 0-2695-0800 แฟ็กซ์ : 02-6950808 เว็บไซต์ : www.thaivivat.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

แผนที่บริษัท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8766802
Engine by shopup.com