ค้นหางานด่วน !

Online Media Specialist

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด/เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดประกาศวันที่ : 11 มีนาคม 2564

Online Media Specialist มีหน้าที่หลักในการจัดการ Bidding Campaign สำหรับ Online Media ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บน platforms ต่างๆ ติดตามและวัดผล Campaign พร้อมทั้งรายงาน Trend และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน Online Media เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและความพึงพอใจสูงสูดให้กับลูกค้า

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - การบัญชี การเงินและธนาคาร
  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน
  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  ตามโครงสร้างบริษัท

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

• จัดการ Bidding Campaign สำหรับ Online Media ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ บน platforms ต่างๆ ได้แก่ Google Adwords, GDN, Facebook Ads, Youtube เป็นต้น
• ติดตามผล วิเคราะห์ วัดผล ปรับปรุงประสิทธิภาพ และจัดทำรายงานของแต่ละ Campaign
• ปรับปรุง Online Customer Journey เพื่อให้ผู้ใช้งานออนไลน์มีประสบการณ์ที่ดี และให้ Conversion Rate เป็นไปตามเป้าหมาย
• ศึกษาและรายงาน Campaign ของคู่แข่ง รายสัปดาห์ และรายเดือน
• รายงาน Trend และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้าน Online Media
• ประสานงาน และติดตามงานกับ Online Media Agency
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ของฝ่ายการตลาดตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชาย / หญิง อายุ 22 – 30 ปี
• วุฒิปริญญาตรี ด้าน Online Marketing, วิทยาการคอมพิวเตอร์, มัลติมีเดีย, การตลาด, นิเทศศาสตร์
• มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2 ปีในการทำงานด้าน SEO, SEM, Display Network และ Online Media Bidding
• มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเข้าใจงานด้านการสื่อสารตลาด
• มีความรู้พื้นฐานด้าน HTML, PHP หรือ Web Programming เบื้องต้น
• มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Web Analytics (Traffic & Conversion Metrics, Channel and user analysis) สามารถใช้งาน และอ่านรายงาน Google Analytic ได้
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม เสนอแนะความคิดเห็น และบริหารจัดการ Project ของตนเองได้
• สามารถทำงานได้ในสภาวะกดดัน และทำงานล่วงเวลาได้หากมีความจำเป็น
• หากเคยทำงานใน Online Agency จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

Thaivivat Insurance X TVI Career Roadshow  

The leading of InsurTech

 • HI-Tech Award since 1989
 • Thaivivat Smart Solution since 2008
 • Thailand ICT Excellence Award 2017
 • Prime Minister's Insurance Awards 2018
 • Awards And Certificates Ensure Innovation Competence And Innovation Organization

 

Come be a part of our teams

Innovation Team / Human Resource Team / Customer Service Team / Strategy & Marketing Team / Claim & Accident Survey Team / Sales and Business Development Team / Statistics & Product Development Team / Legal Team / Accounting & Finance Team

 

Benefit:  Annual Bonus, Provident Fund, Health and Accident Insurance, Social Security, Allowance support for employee, Company Outing, Festival Activities

วิธีการสมัคร

Contact us:  Tel. 1231 ext. 5910, 5906 (People Team)
Email: recruitment@thaivivat.co.th
Website: www.thaivivat.co.th
Explore our company at: https://www.thaivivat.co.th

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
71 อาคารประกันภัยไทยวิวัฒน์ ถ.ดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : wasana_jit@thaivivat.co.th โทร : 0-2248-0900, 0-2695-0800 แฟ็กซ์ : 02-6950808 เว็บไซต์ : www.thaivivat.co.th
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

แผนที่บริษัท

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8513466
Engine by shopup.com