ค้นหางานด่วน !

สัตวบาลการผลิตประจำฟาร์มไก่, สุกร

ประเภทงาน : สัตวแพทย์/สัตวบาลประกาศวันที่ : 14 เมษายน 2564

ควบคุมงานการเลี้ยงไก่เนื้อ, ไก่ไข่, ไก่พ่อแม่พันธุ์, โรงฟัก, สุกรพันธุ์, สุกรขุน

 • วุฒิการศึกษา

  - ปวส.
  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - เกษตรกรรม

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  16,000.-บาท ขึ้้นไป

 • ตำแหน่ง

  หลายอัตรา ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

1.ประจำพื้นที่ฟาร์มในจ.นครปฐม,  จ.ฉะเชิงเทรา, จ.ปราจีนบุรี,  จ.พระนครศรีอยุธยา, จ.สระบุรี, จ.นครราชสีมา

2.บริษัทฯ จัดที่พักฟรีในฟาร์ม  และมีเงินช่วยค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้ปฏิบัติงานในฟาร์มไก่

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชาย/หญิง  อายุ 22-30  ปี

2. มี/ไม่มีประสบการณ์

3.วุฒิปวส.-ปริญญาตรี  สาขาสัตวศาสตร์,  เทคโนโลยีการผลิตสัตว์  และสาขาใกล้เคียง

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
วานิชเพลซ 1126/1 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล์ : recruitment@laemthong.com โทร : 0-2263-5656 ต่อ 2514, 2515 แฟ็กซ์ : 0-2255-8694 เว็บไซต์ : www.laemthong.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีเพลินจิต, สถานีชิดลม
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีเพชรบุรี

แผนที่บริษัท

บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8522470
Engine by shopup.com