ค้นหางานด่วน !

Data Analytics

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำ/มอบหมาย สอบทานควบคุมคุณภาพผลงาน และให้คำแนะนำการจัดทำรายงานประเภทต่างๆ (Ad-hoc & Timely Reports) กับทีมงานทั้งในเชิงของกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล และรูปแบบรายงาน
 • จัดการ ควบคุม ทำความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการประชุมกับผู้บริหารBusiness unit
 • สื่อสาร มอบหมาย ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมกับทีมงาน รวมทั้งรายงานผลการดำเนินงานของทีมงานให้กับผู้บริการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมได้รับทราบ
 • ปฏิบัติงานตามแนวทางการดำเนินงาน และการกำกับดูแลของหน่วยงาน
 • จัดทำ และรวบรวมเอกสารต่างๆ ให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้สอบทานและอนุมัติ
 • ช่วยเหลือทีมงานให้สามารถแก้ไขปัญหาแบบ Troubleshooting ได้
 • วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการทำงาน (operation process) และหรือวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค (technique)
 • ติดตามและร่วมพัฒนาระบบการออกรายงาน พร้อมทั้งการทำ ETL หรือออกแบบข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกรายงาน
 • กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาฯ แบบ Troubleshooting หรือIncident management ได้ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาให้รับทราบ
 • ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ผลกระทบ ติดตาม และพัฒนาคิดหาวิธีป้องกันการเกิดปัญหาที่ต้นเหตุ (Root cause) นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประสิทธิผล และเป็นที่ยอมรับ

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ 

 • เพศหญิง/ชาย อายุ 26-30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน 4-8 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ Database Management หรือ Data warehouse management
 • สามารถใช้งานโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 2 โปรแกรม เช่น Power BI, Tableau เป็นต้น
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์: สามารถทำการวิเคราะห์เชื่อมโยงในแง่มุมต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

วิธีการสมัคร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารไซเบอร์เวิล์ด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : recruitment@pt.co.th โทร : 0-2168-3377 แฟ็กซ์ : 0-2168-3379 เว็บไซต์ : https://www.ptgenergy.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8522540
Engine by shopup.com