ค้นหางานด่วน !

Investor Relations

ประเภทงาน : เศรษฐศาสตร์/สถิติ/งานวิจัย/หุ้น/ประกันประกาศวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564

-

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - บริหารธุรกิจ
  - เศรษฐศาสตร์-การเงิน

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

งานด้านบริหารข้อมูล
     - ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้บังคับบัญชาในการจัดวางระบบ และจัดทำแผนการรวบรวมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รวมถึงประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้สามารถส่งข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

งานด้านการวิเคราะห์
     - ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้บังคับบัญชาในการวิเคราะห์ผลประกอบการ การทำ Projection ทางการเงินในอนาคต พร้อมทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้นของบริษัท

งานด้านการนำเสนอ
     - ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้บังคับบัญชาในการจัดเตรียมรายงานการวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงการนำเสนอผลประกอบการให้ตรงกับความต้องการของ Audience ในแต่ละกลุ่ม ผ่านช่องทางที่หลากหลาย

งานด้านการวางแผนกิจกรรม และประสานงาน
     - ช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้บังคับบัญชาในการวางแผนกิจกรรมสำหรับนักลงทุน ทั้งตลาดตราสารทุน และตราสารหนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

-อายุ 22 - 30 ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

-มีประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปี ด้านการวิเคราะห์ทางการเงินและการสร้าง model ทางการเงิน

-ความรู้ด้านการเงิน การลงทุน

-สื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิธีการสมัคร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารไซเบอร์เวิล์ด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : recruitment@pt.co.th โทร : 0-2168-3377 แฟ็กซ์ : 0-2168-3379 เว็บไซต์ : https://www.ptgenergy.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11666644
Engine by shopup.com