ค้นหางานด่วน !

Safety

ประเภทงาน : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)ประกาศวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564

อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย จัดกิจกรรมส่งเสริม สื่อสารความปลอดภัย สามารถเป็นวิทยากรได้

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดกิจกรรมส่งเสริม สื่อสารความปลอดภัย อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับสถานีบริการ,พนักงานในออฟฟิศ และหน่วยงานภายนอก
 • ทบทวนกฎระเบียบ ระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
 • จัดทำและนำส่งรายงานที่เกี่ยวข้องให้ทางราชการ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ สุขศาสตร์และความปลอดภัย/การจัดการความปลอดภัย
 • ใช้โปรแกรม Excel และ Power Point ได้ในระดับดีมาก
 • สามารถเป็นวิทยากรได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 

วิธีการสมัคร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารไซเบอร์เวิล์ด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : recruitment@pt.co.th โทร : 0-2168-3377 แฟ็กซ์ : 0-2168-3379 เว็บไซต์ : https://www.ptgenergy.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8522531
Engine by shopup.com