ค้นหางานด่วน !

Supply Chain

ประเภทงาน : จัดซื้อ/คลังสินค้า/logisticsประกาศวันที่ : 30 กรกฎาคม 2564

เจ้าหน้าที่บริหารจัดการสินค้า (Supply Chain)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - อื่น ๆ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน:
 • สั่งซื้อสินค้าเพื่อเติม Stock ทั้งศูนย์กระจายสินค้าและสาขาให้อยู่ในระดับเหมาะสม
 • ประสานงานกับทาง Supplier และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำคืนสินค้าจาก DC ไปสู่ Supplier (RTV)
 • Monitor สินค้า Non-Movement ทั้งศูนย์กระจายสินค้าและสาขาของมาร์ท
 • Allocate สินค้า Aging Stock ไปสู่สาขา เพื่อให้สาขาผลักดันการขาย
 • ดำเนินการตรวจสอบ Master Data ให้มีความถูกต้อง เช่น SKU, Barcode, Pack Size และ Product Dimension ให้ตรงกันในทุกระบบ
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชา Supply Chain & Logistics, บริหารธุรกิจ, สถิติ,Business computing สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ด้านการบริหารสินค้าคงคลัง, ระบบบริหาร Inventory, การคำนวน Day on Hand (Stock cover day), การทำ process flows, การเติมสินค้า (Supply chain replenishment)
 • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจ Retail, FMCG, คลังสินค้า, ระบบ WMS, Supply chain Replenishment, Inventory จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Microsoft Office (Excel, Access, Word, Powerpoint, Visio)
 • Skill Excel (Pivot Table ,Vlookup)

วิธีการสมัคร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารไซเบอร์เวิล์ด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : recruitment@pt.co.th โทร : 0-2168-3377 แฟ็กซ์ : 0-2168-3379 เว็บไซต์ : https://www.ptgenergy.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8522700
Engine by shopup.com