ค้นหางานด่วน !

Call Center

ประเภทงาน : ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า/Call Center/ลูกค้าสัมพันธ์ประกาศวันที่ : 31 กรกฎาคม 2564

หัวหน้าแผนกรับแจ้งและประสานงาน

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน
Incident & Problem Management
 • ติดตามการปฏิบัติงานด้านงาน Service desk
 • วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ
 • จัดทำรายงานสติ ของทีม
 • สนับสนุนการจัดทำเอกสาร Frequency Asking Question IT Service Desk
 • รับแจ้งและประสานงาน
 • ให้คำปรึกษาข้อมูลการใช้งาน และแก้ปัญหาเบื้องต้นกับผู้ใช้บริการ
 • ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหา Team Coaching
 • สามารถให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำให้กับทีมงานได้ Learning
 • เข้าร่วมเรียนรู้ระบบสารสนเทศที่มีการใช้งานหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงาน เป็นกะและทำงาน วันเสาร์ - อาทิตย์ ได้
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว และปฏิบัติงานนอกเวลางานได้

วิธีการสมัคร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารไซเบอร์เวิล์ด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : recruitment@pt.co.th โทร : 0-2168-3377 แฟ็กซ์ : 0-2168-3379 เว็บไซต์ : https://www.ptgenergy.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 8522366
Engine by shopup.com