ค้นหางานด่วน !

System Analyst

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 31 กรกฎาคม 2564

System Analyst/นักวิเคราะห์ระบบงาน

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  -

 • ตำแหน่ง

  ไม่ระบุ ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน

 • ศึกษาและวิเคราะห์การออกแบบ และการพัฒนาระบบงาน
 • วางแผนการทำ Unit & SITTest
 • ประสานงานกับผู้ใช้ระบบงานในการทดสอบระบบงาน UAT
 • ประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการภายนอก (Outsourcing) ในการปรับปรุงระบบงาน
 • พัฒนาโปรแกรมให้ได้มาตราฐานตามที่กำหนดไว้

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรซอฟต์แวร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบ และวิเคราะห์ระบบงาน 1 ปี สามารถนำ Business Requirement มาจัดทำ SRS Data Flow Diagram
 • สามารถเขียนโปรแกรม Microsoft Visual Studio โดยใช้ภาษา C# .Net, JavaScript, Java ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล SQL Server, SQL Oracle ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์กับด้านระบบ ERP
 • มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

วิธีการสมัคร

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
90 อาคารไซเบอร์เวิล์ด ทาวเวอร์ เอ ชั้น 45 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310
อีเมล์ : recruitment@pt.co.th โทร : 0-2168-3377 แฟ็กซ์ : 0-2168-3379 เว็บไซต์ : https://www.ptgenergy.co.th/
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11666584
Engine by shopup.com