ค้นหางานด่วน !

Incubation Unit (AI/Blockchain) (ป.ตรี-ป.โท สารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

ประเภทงาน : Programmer/System Admin/ITประกาศวันที่ : 2 สิงหาคม 2564

Incubation Unit (AI/Blockchain) (ป.ตรี-ป.โท สารสนเทศ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี
  - ปริญญาโท

 • สาขาวิชาชีพ

  - วิทยาการคอมพิวเตอร์
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  18000

 • ตำแหน่ง

  10 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

พัฒนา AI Phototype เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- แลกเปลี่ยนความรู้ ด้าน AI และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับหน่วยงานทางธุรกิจและภาคการศึกษา
- จัดทำฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์  รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ใน คลังความรู้ และฐานข้อมูล เช่น AI Model, AI Blockchain, หลักสูตร/วิชา, AI Project และเครือข่าย AI ให้ทันสมัย พร้อมใช้
- พัฒนา โปรแกรมและ Application, Solution, Platform ด้าน AI, Blockchain, IOT และ cutting edge technology ตามนโยบาย
- เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ AI และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ สำหรับการนำไปใช้ในหน่วยงานและองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

พัฒนา AI Phototype เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
- แลกเปลี่ยนความรู้ ด้าน AI และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่กับหน่วยงานทางธุรกิจและภาคการศึกษา
- จัดทำฐานข้อมูลปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์  รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ใน คลังความรู้ และฐานข้อมูล เช่น AI Model, AI Blockchain, หลักสูตร/วิชา, AI Project และเครือข่าย AI ให้ทันสมัย พร้อมใช้
- พัฒนา โปรแกรมและ Application, Solution, Platform ด้าน AI, Blockchain, IOT และ cutting edge technology ตามนโยบาย
- เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ AI และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่เป็นประโยชน์ สำหรับการนำไปใช้ในหน่วยงานและองค์กร

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ดำเนินธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านค้าสะดวกซื้อ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “7-Eleven” ในประเทศไทย นอกจากนี้ยังประกอบธุรกิจต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจให้บริการเป็นตัวแทนรับชำระค่าสินค้าและบริการ (บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ (บริษัท ซีพีแรม จำกัด) ธุรกิจจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์ค้าปลีก (บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด) ธุรกิจให้บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด) ธุรกิจให้บริการด้านระบบสารสนเทศ (บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำากัด) ธุรกิจบริการขนส่งและกระจายสินค้า (บริษัท ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จำกัด) ธุรกิจให้บริการด้านการตลาด (บริษัท เอ็ม เอ เอ็ม ฮารท์ จำกัด) ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวะศึกษาด้านค้าปลีกและสถาบันการศึกษาด้านการจัดการ (บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จำกัด) และธุรกิจการฝึกอบรมการจัดการสัมมนาทางวิชาการทางธุรกิจ (บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด) รวมถึงธุรกิจจำหน่ายสินค้าผ่านแคตตาล็อกและธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (บริษัท ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง จำกัด) เป็นต้น 

วิธีการสมัคร

- บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

283 อาคารศรีบุญเรือง 1 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500

โทร. 0-2677-9000 ต่อ 1719, 1726, 1535

- บริษัท โกซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด C.P. Tower 1 ชั้น 26

313 ถ.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร.0-2677-4951

-บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

119 อาคารธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถ.สาทรใต้

แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 โทร.0-2648-2267

- บริษัท ซีพีแรม จำกัด

CPRAM (ลาดหลุมแก้ว) 177 หมู่ 4 ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุ่มแก้ว ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140

โทร. 0-2599-1015-9, 0-2946-2206-3 ต่อ 797-802

CPRAM (ลาดกระบัง) 149 นิิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ถ.ฉลองกรุง 31 แขวงบางปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

โทร. 0-2739-4423 ต่อ 714-715

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
283 อาคารศรีบุญเรือง 1 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
อีเมล์ : sukritjti@cpall.co.th โทร : 0-2677-9000 ต่อ 1719, 1726, 1535
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11709019
Engine by shopup.com