ค้นหางานด่วน !

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (Audit Amazon)

ประเภทงาน : อื่น ๆประกาศวันที่ : 7 มีนาคม 2565

สถานที่ปฏิบัติงาน: เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นหลัก วันและเวลาทำงาน: จันทร์-เสาร์ (08.00-17.00 น.)

 • วุฒิการศึกษา

  - ปริญญาตรี

 • สาขาวิชาชีพ

  - ทุกสาขา

 • เงินเดือน/ค่าตอบแทน

  15,000

 • ตำแหน่ง

  5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

รายละเอียดงาน

 1. ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน
 2. จัดเก็บข้อมูล และรวบรวมคะแนนจากการตรวจสอบคุณภาพร้านกาแฟ ปัญหา อุปสรรค สิ่งผิดมาตรฐานในการดำเนินงานร้าน
 3. ให้คำแนะนำและฝึกอบรมหน้างาน (On the Job Training)
 4. ศึกษาหาแนวทางในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการระบบบริหารจัดการร้านให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ : 22-30 ปี

วุฒิ : ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

มีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบ (Audit) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

ใบขับขี่รถยนต์ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน

เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นหลัก

วันและเวลาทำงาน

ทำงาน 6 วัน (จันทร์ – เสาร์)

เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00 น.

เงินเดือน: 15,000 บาท (หลังผ่านทดลองงาน + 1,500 บาท + ค่าโทรศัพท์ 1,000 บาท + ค่าเบี้ยกันดาร 1,000 บาท)

รายละเอียดบริษัท / สวัสดิการ

ปรับประจำปี / โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) / ประกันกลุ่ม / ประกันสังคม

ชุดแบบฟอร์มพนักงาน / เงินช่วยเหลือมรณกรรม / เงินช่วยเหลือประสบภัย

ทุนการศึกษาบุตรพนักงานเรียนดี / สังสรรค์ประจำปี

ชุดเยี่ยมไข้พนักงาน / กองทุนฌาปนกิจ / ตรวจสุขภาพประจำปี / กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

วิธีการสมัคร

กรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารสมัครงาน  เว็บไซต์สมัครงาน https://jobs.pttbsa.com/  (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)

          1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง

          2. สำเนาบัตรประชาชน

          3. สำเนาทะเบียนบ้าน

          4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ฉบับสมบูรณ์

          5. เอกสารรับรองผลการสอบ IELTS, TOEFL, TOEIC, CU-TEP, Cambridge English (ถ้ามี) 

          6. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)

          7. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์หรือรถจักยานยนต์ (ถ้ามี)

          8. สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (สำหรับเพศชาย) 

         9. Resume หรือ CV ประวัติส่วนตัว 

ที่อยู่ของบริษัท/สำนักงาน

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพลกซ์ อาคาร เอ ชั้น 10 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900
อีเมล์ : jobsbsa_bkk@pttbsa.com โทร : 021403152 เว็บไซต์ : www.pttbsa.com
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า BTS : สถานีหมอชิต
ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT : สถานีลาดพร้าว, สถานีสวนจตุจักร
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ : 11722923
Engine by shopup.com